PL EN


2016 | 2(5) | 44 - 55
Article title

Współpraca Policji i służb specjalnych w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom państwa

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Cooperation of the Police and the Secret Services in Counteracting the Threats to the State
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Efektywna współpraca służb specjalnych i policyjnych w dobie nowych niekonwencjonalnych zagrożeń nabiera współcześnie coraz większego znaczenia w kluczowych dla bezpieczeństwa państwa obszarach. Misja tych podmiotów i wynikający z nich charakter realizowanych zadań oraz sposób działania różnią się od siebie, zwłaszcza pod względem metod działania. Nie zmienia to jednak faktu, że w dobie tak realnych zagrożeń oraz sposobów działania międzynarodowych grup przestępczych i terrorystycznych aktywne współdziałanie tych podmiotów wymaga nowego, może nawet innowacyjnego podejścia do tego zagadnienia. Działania operacyjne polegające głównie na gromadzeniu informacji, analizie i monitorowaniu potencjalnych zagrożeń wymagają również określonych rozwiązań prawno-organizacyjnych, które umożliwią skuteczną komunikację pomiędzy poszczególnymi służbami.
EN
In the era of new and unconventional threats, the effective cooperation of the secret services and the police has gained nowadays a greater importance in the fields crucial from the point of view of the state security. The mission of these entities and the relevant character of their tasks as well as the mode of action differ, especially when it comes to the methods of operation. However, in the face of real threats and methods of operation of international criminal and terrorist groups, active cooperation of these entities requires a new and maybe even innovative attitude to this issue. The operations which consist mainly in information gathering, analysing and monitoring of potential threats also require particular legal and organisational solutions which will enable effective communication between the services.
References
 • Bodziony, K. (2012). Rola służb w systemie instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, (7), 139–166. Pobrane z: https://www.abw.gov.pl/pl/pbw/publikacje/przegladbezpieczenstw-8/895,Przeglad-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego-nr-7-4-2012.html.
 • Hołyst, B. (2011). Policja na świecie. Warszawa: LexisNexis Polska.
 • Hryszkiewicz, D. (2012). Społeczna odpowiedzialność Policji. Teoria i praktyka. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji.
 • Hryszkiewicz, D. Suchanek, P. (2014). Zarządzanie strategiczne w Policji. Teoria i praktyka. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji.
 • Liedel, K. (2010). Policja i służby specjalne jako elementy proaktywnego przeciwdziałania terroryzmowi. W: A. Misiuk, J. Gierszewski (red.), Z problemów bezpieczeństwa. Policja a zagrożenia globalne (s. 54–61). [Bydgoszcz]: Przedsiębiorstwo Marketingowe Logo.
 • Misiuk, A., Gierszewski, J. (red.). (2010). Z problemów bezpieczeństwa. Policja a zagrożenia globalne. [Bydgoszcz]: Przedsiębiorstwo Marketingowe Logo.
 • Szymaniak, W., Ciepiela, W. (red.). (2007). Policja w Polsce. Stan obecny i perspektywy. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Dz. U. z 2016 r., poz. 1782.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego. Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 709.
 • Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a94b4838-a52d-48d3-888e-edb6961ef14a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.