PL EN


2011 | 11 | 113-136
Article title

Marian Dziamarski (1900–1945) – kapłan, męczennik

Content
Title variants
EN
Marian Dziamarski (1900-1945) - priest, martyr
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is devoted to Marian Dziamarski, a priest coming from Szadek. His life falls within a period of two world wars and the Polish-Soviet War (1919-1921) - a time which was very important for Polish history and, as many believe, also for the history of Europe. The basis for reflection on the life and activity of M. Dziamarski is his path to the priesthood and the way he fulfilled his vocation. M. Dziamarski participated in the struggle to preserve independence and fought about the shape of the eastern border of the Polish state. After completing education he served as a priest in the eastern territories of Poland. The last years of his life were in the period of occupation - the end of the Second World War brought his tragic death.
Year
Issue
11
Pages
113-136
Physical description
Contributors
 • przewodnicząca Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Szadku
References
 • Archiwum parafialne w Szadku, Raptularz z 1901r., Akta urodzin parafii Szadek, k. 1. Diecezja włocławska 2000, Włocławek 2001. http://Lubuskie.pl; http://ljazownik.cwahl.net
 • Jacewicz W., Woś J., Martyrologia polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską 1939-1945, Warszawa 1978.
 • Jazownik M., Odsłonięcie w Łężycy k. Zielonej Góry pomnika ofiar ludobójstwa na kresach wschodnich, „Nad Odrą” 2009, nr 11-12.
 • Komański H., Siekierka Sz., Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939-1946, Wrocław 2007.
 • Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 15, Kraków, 2007.
 • Kubow W., Terroryzm na Podolu, Warszawa 2003.
 • List z 1947 r. adresowany na Władysława Dziamarskiego, mps w zbiorach rodzinnych Ignacego Marka Chojnackiego.
 • Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. J. K. Ostrowski, cz. 1: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 15, Kraków 2007.
 • „Michael Pismo Diecezjalne Dekanatu Blachownia” 1996, nr 7.
 • Rulka K., Ksiądz Jan Stanisław Żak (1870-1943) proboszcz w Szadku, „Biuletyn Szadkowski”” 2008, t. 8.
 • Odpis pisma Heleny Chojnackiej w zbiorach rodzinnych J. M. Chojnackiego z 10 marca 1989 r.
 • Relacje: Jana Borkowskiego, syna Pawła mieszkańca Chociwiela, woj. zachodniopomorskie, ze stycznia 2011 r.; Piotra Wienika ze stycznia 2011 r.; Jana Nabrzeżnego ze stycznia 2011 r.
 • Siemaszko E., Bude lacka krow po Kolina - bude Wilka Ukrajina. Rzeż Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej dokonana przez OUN- UPA, „Biuletyn Informacyjny” 2009, nr 12.
 • Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939-1945, red. J. Krętosz, M. Pawłowiczowa, Opole 2007.
 • Stefańska D., Jednodniówka. Wymodlili ją poeci, prorocy. . ., Szadek 2004.
 • Szkutnik P., Zespół akt dekanatu szadkowskiego w zasobie archiwum diecezjalnego we Włocławku, „Biuletyn Szadkowski” 2010, t. 10.
 • Tomaszewicz A., Dokumenty dotyczące działalności POW w Szadku w zbiorach muzeum okręgowego w Sieradzu, t. 6, Sieradz 1989.
 • Tomaszewicz A., Ziemia szadkowska na drodze do niepodległości 1914-1920, „Na Sieradzkich Szlakach” 1995, t. 39, nr 3.
 • Urban W., Droga krzyżowa Archidiecezji Lwowskiej w latach ll wojny światowej 1939- 1945, Wrocław 1983.
 • Wywiady: z proboszczem parafii Szadek ks. prałatem Andrzejem Ciapcińskim, lato 2010 r.; z Danielą Chojnackąi Janiną Sadzą, Sabiną Majewską z 28 lipca 2010 r.
 • Zapiski rodzinne Heleny Chojnackiej z domu Dziamarskiej, zbiory rodzinne Danieli Chojnackiej .
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a94da6c6-72d6-4363-8dbf-bd1007859253
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.