PL EN


2012 | 80 | 157-172
Article title

Oblicza wielokulturowości we współczesnej kinematografii Australii. Oswajanie inności w "Lucky Miles" Michaela Jamesa Rowlandsa.

Title variants
EN
The faces of multiculturalism in contemporary Australian cinema. Taming otherness in Michael James Rowland's 'Lucky Miles'.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka opisuje, w jaki sposób współczesne kino australijskie na przełomie wieków XX i XXI znarratywizowało problem wielokulturowości i emigracji. Podejmuje próbę podziału wybranych filmów na trzy kategorie: filmy społecznie zaangażowane, komedie oraz filmy o dzieciach emigrantów (coming of age movies). Analizuje przede wszystkim pierwszy australijski film fabularny podejmujący kwestię nielegalnych uchodźców (tzw. boat people), Lucky Miles Michaela Jamesa Rowlanda, jako przykład jednej z dróg filmowego oswajania etnicznej i kulturowej inności. Kontekstem do analizy kina Antypodów czyni wydarzenia społeczne i polityczne opisane we wstępie artykułu, jak sprawa statku Tampa w 2001 r. czy polityczny sukces partii One Nation Pauline Hanson w 1997 r. W tekście została także zarysowana historia dochodzenia Australii do polityki wielokulturowości, oficjalnie przyjętej w 1973 r. Autorka stara się pokazać, w jaki sposób kino odzwierciedliło niepokoje i społeczne napięcia, które ujawniły się w czasie wspomnianych wydarzeń.
EN
The author describes how contemporary Australian cinema at the turn of the 20th and 21st centuries narrates the problem of multiculturalism and emigration. She divides selected films dealing with the issue into three categories: socially engaged films, comedies and films about children of emigrants (i.e. coming of age movies). She pays special attention to the first Australian film dealing with the problem of illegal refugees (the so-called boat people) – 'Lucky' Miles by Michael James Rowland, and presents it as an example of one of the ways movies tame ethnic and cultural otherness. The context for the analysis of the Antipodes film comprises of the social and political events described in the introduction to the paper, for example the case of the ship Tampa in 2001, or the political success of the One Nation Party lead by Pauline Hanson in 1997. The text also shows Australia’s path to politics of multiculturalism officially accepted in 1973. The author aims to show how cinema reflects social anxieties and tensions that emerged during these events.
Year
Issue
80
Pages
157-172
Physical description
Contributors
References
  • Kelly, Paul. 2009. The March of Patriots. The Struggle for Modern Australia. Melbourne: Melbourne University Press.
  • Jupp, James. 1998. Immigration. Melbourne: Oxford University Press.
  • Carter, David. 2006. Dispossession, Dreams and Diversity: Issues in Australian Studies. Frenchs Forest: Pearson Education.
  • Elder, Catriona. 2007. Being Australian: narratives of national identity, Crows Nest NSW: Allen&Unwin.
  • Nethery, Amy . 2009. ‘A modern-day concentration camp’: using history to make sense of Australian immigration detention centre. W: K. Neumann, G. Tavan (red.). Does History Matter? Making and Debating Citizenship, Immigration and Refugee Policy in Australia and New Zealand. Canberra: ANU E Press.
  • Stratton, Jon. 2009. Welcome to paradise: Asylum seekers, neoliberalism, nostalgia and Lucky Miles. „Continuum” 2009, 23 (5)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a94e9a4d-f316-4cbe-af3e-b7c816b94602
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.