PL EN


Journal
2016 | 2 | 189-204
Article title

Inkulturacja sakramentu małżeństwa u ludu Jansi w Demokratycznej Republice Konga

Content
Title variants
EN
Inculturation of the sacrament of marriage among the Jansi people in the Democratic Republic of Congo
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem refleksji jest inkulturacja sakramentu małżeństwa u ludu Jansi w Demokratycznej Republice Konga. Występujące tam problemy wynikają z faktu, że lud ten nie posiada scentralizowanej władzy i jednolitych praw dotyczących małżeństwa oraz organizacji rodzinnej. Najpierw dokonano analizy wspólnotowego i sakralnego charakteru małżeństwa oraz rodziny u Jansów, która została wkomponowana w tradycyjny proces zawierania małżeństwa, głęboko zakorzeniony w mentalności tego ludu. Analiza okresu narzeczeństwa i procesu przygotowawczego do rytualnego zawarcia małżeństwa wskazuje na trudności, wynikające z formalnego przestrzegania prawa „nadanego" przez przodków. Na uwagę zasługuje tu bogata symbolika i błogosławieństwa. Następnie przedstawiono chrześcijańską perspektywę małżeństwa i rodziny u Jansów. Zaproponowano inkulturacyjne propozycje pastoralne, uwzględniające tradycyjny oraz sakramentalny wymiar małżeństwa. Dla afrykańskich Kościołów lokalnych zagadnienie małżeństwa sakramentalnego jest kwestią pierwszoplanową.
EN
The topic of the essay is the inculturation of the sacrament of marriage among the Jansi people in the Democratic Republic of Congo. Jansi have no central power structures or universally binding law concerning marriage and family. The author describes the communal and sacral character of marriage and family among the Jansi, deeply ingrained in the minds of the people. His research into the engagement periods and preparations to ritual marriage reveals difficulties in copying with the law passed down by the ancestors. Especially noteworthy in this connection are elaborate symbols and benedictions. Next, the author discusses the idea of marriage and family among the Jansi from the Christian perspective. He puts forward some pastoral suggestions for inculturation, taking into account traditional and sacramental dimensions of marriage. Sacramental marriage is of the outmost importance to the local churches in Africa.
Journal
Year
Issue
2
Pages
189-204
Physical description
Dates
published
2016-12-31
Contributors
References
 • A. Duteil, Conseil presbyteral en recherche, „Spiritus", nr 60, 1975, s. 275-279.
 • B. Malvaux, Sacrement du mariage et droit canonique (cours dactylographie), Bruxelles 2000, s. 23.
 • D. Vanderberghe, Contribution a la pastorale du mariage en Afrique, „Orientations Pastorales", nr 119, 1968, s. 235.
 • E. Verhaert, Pour celebrer le mariage des chretiens. Recherche d'une solution appropriee, „Telema", nr 3-4, 1989, s. 86-89.
 • F. Deniau, La symbolique chretienne du mariage: don du Christ et tache d'avenir, „Spiritus", nr 60, 1975, s. 307-315
 • F.M. Lufuluabo, Mariage coutumier et mariage chretien indissoluble, „Revue du clerge africain", nr 3-4, 1996, s. 412.
 • G. Mathon, Le mariage des chretiens. Du concile de Trente a nos jours, vol. 2, Paris 1995, s. 229231;
 • G.M. Mfutu Bosonogo, Adultere et divorce chez les Ndengese, Lulua, Tetela et Yansi (Rep. du Zaire), Bonn-St. Augustin 1996, s. 9.
 • H. Arts, Pourquoi se marier? Le mariage des chretiens, Paris 1990, s. 21-78.
 • J. Malula, Directoire de la pastorale du mariage et de la famille, Kinshasa 1984, s. 52.
 • J. Malula, Mariage et famille en Afrique, w: M. Cheza i in. (red.), Les eveques d'Afrique parlent (1969-1991). Documents pour le Synode africain, Les dossiers de la Documentation Catholique, Paris 1992, s. 173.
 • J. Njenga, Autour du mariage traditionnel ou coutumier, „Telema", nr 34, 1983, s. 29.
 • K. Szymczycha, Compatibilite du mariage Ndengese avec le mariage chretien, Modling 2000, s. 141-156.
 • M. Legrain, Questions autour du mariage. Permanences et mutations, Paris 1983, s. 136-147.
 • R. Gallot, En milieu Malgache, „Spiritus", nr 60, 1975, s. 280-282.
 • R. Konieczny, Gdy dzieci idą na wojnę, Warszawa 2005, s. 104.
 • Recommandations sur le mariage et la vie de famille des chretiens en Afrique. Document issus des travaux de la Sixieme Assemblee du SCEAM, «La Documentation Catholique», nr 22, 1981, s. 1019-1021.
 • Rituel pour la celebration du mariage. Praenotanda du rituel romain (confirme par la Congregation pour le Culte divin, Rome, le 2 juin 1969), Paris 1970, nr 17-18.
 • V. Mulago, Mariage traditionnel et mariage chretien. Pour une pastorale et une liturgie inculturee, Kinshasa 1991, s. 99.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a9557e47-3026-4f75-ace0-d67f63470fcc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.