PL EN


2012 | 1(1) | 5-16
Article title

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania i skutki stosowania niestandardowych form zatrudnienia w Polsce

Content
Title variants
EN
THE SOCIO-ECONOMIC REASONS AND RESULTS OF IMPLEMENTING NON-STANDARD EMPLOYMENT FORMS
Languages of publication
Abstracts
PL
Stosowanie niestandardowych form zatrudnienia (NFZ) może być analizowane z następujących punktów widzenia: – erozji (ograniczania) praw pracowniczych i dehumanizacji pracy, – szans i zagrożeń na rynku pracy, – korzyści i strat zarówno ze strony pracowników, jak i pracodawców, – motywacji pracy i efektywności funkcjonowania firm, – jakości pracy i życia (work-life balance). W przypadku Polski, stosowanie niestandardowych form zatrudnienia uważane jest za podstawowy czynnik zwiększający elastyczność rynku pracy. Z kolei wysoką elastyczność rynku pracy uważa się za jeden z głównych czynników wzrostu gospodarczego. Taki punkt widzenia prezentują przede wszystkim pracodawcy, liberalni ekonomiści i zdecydowana większość kolejnych rządów (od roku 1989). W rezultacie takiego podejścia polski rynek pracy (po 20 latach transformacji) należy do najbardziej elastycznych w Europie.
EN
Non-standard employment (NSE) can be analysed from various perspectives, such as: – erosion (limitation) of workers’ rights and de-humanization of work, – employees’ and employers’ profits and losses, – chances and threats to the labour market, – workers’ motivations, labour productivity and companies’ performance, – quality of life and work-life balance. It is believed in Poland that non-standard employment is the primary means of making the country’s labour market more flexible. Further, high flexibility of the market is considered one of the main levers for economic growth. This point of view is mostly presented by employers, liberal economists and a straight majority of successive governments that governed the country after 1989. After 20 years of transformation, these attitudes have made the Polish labour market one of the most flexible labour markets in Europe.
Year
Issue
Pages
5-16
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Borkowska-Kalwas T. 2008, Czynniki warunkujące wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce. Analiza dotychczasowych raportów z badań, w: Badania czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce, red. Z. Dziubiński, M. Kowalewski, Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem, Warszawa.
 • CBOS 2009, Zadowolenie z pracy i mobilność zawodowa, Warszawa, listopad.
 • Flexicurity w Polsce: Diagnoza i rekomendacje, raport końcowy z badań MPiSS 2010, Warszawa.
 • Wypalenie zawodowe 2009, http://hrstandard.pl/2009/12/08/plaga-wypalenia-zawowodegowśród-polskich-pracownikow
 • Kabaj M. 2008, Modele niestandardowych form zatrudnienia, w: Badania czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce, red. Z. Dziubiński, M. Kowalewski, Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem, Warszawa.
 • Mazur A. 2008, Wykorzystywanie niestandardowych form zatrudnienia w opinii pracowników, w: Badania czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce, red. Z. Dziubiński, M. Kowalewski, Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem, Warszawa.
 • Nastroje polskich pracowników 2009, http://hrstandard.pl/2009/09/03/nastroje-polskich-pracownikow. PAP 2008, konferencja prasowa UPiSP, Money.pl20.08.2007/http://praca money.pl.
 • Polska Praca 2010, „NSZZ Solidarność”.
 • Skrzek-Lubańska M. 2008, Praca jako wartość w życiu Polaków, w: Badania czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce, red. Z. Dziubiński, M. Kowalewski, Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem, Warszawa.
 • Stres pracowników 2009, http://hrstandard.pl/2009/09/15-nowe-formy-zatrudnienia-podnosząstres-pracownikow.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a956273f-21fd-40ba-a563-bcb7f9a06eb7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.