PL EN


2016 | 63 | 7: Teologia ekumeniczna | 95-110
Article title

Leonarda Górki hermeneutyka katolickich zasad ekumenizmu

Authors
Title variants
EN
Leonard Górka’s Hermeneutics of the Catholic Principles of Ecumenism
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Decree on ecumenism is still the chief source of the Catholic involvement in ecumenical movement. Due to continuously changing of social and cultural conditions and in face of new challenges to ecumenism, it appears as indispensable tool to work out the hermeneutic principles of the Decree content, particularly, of the Catholic principles of ecumenism. This task was taken on by Rev. Prof. Leonard Górka SVD, former employee and Director of the Ecumenical Institute of the John Paul II Catholic University in Lublin. He listed these principles and described a historical context of their genesis in his commentary on Decree, which was presented in his numerous publications and during his lectures. Article stresses the need for the hermeneutics of Decree on ecumenism and inquires the key elements of hermeneutic commentary to Decree created by Lublin theologian.
PL
Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio stanowi wciąż kluczowy dokument określający katolickie zaangażowanie w ruch ekumeniczny. W zmieniających się wciąż warunkach społecznych i kulturowych i wobec pojawiających się przed ekumenizmem wyzwań nieodzownym narzędziem jest opracowanie zasad hermeneutycznych treści Dekretu, zwłaszcza zawartych w nim katolickich zasad ekumenizmu. Zadania tego w swej pracy teologicznej podjął się ks. prof. Leonard Górka SVD, długoletni były pracownik i dyrektor Instytutu Ekumenicznego KUL. W swym komentarzu do Dekretu, prezentowanym w licznych publikacjach oraz podczas wykładów, sformułował listę tych zasad, osadzając jednocześnie interpretację dokumentu we właściwym kontekście historycznym. Artykuł akcentuje konieczność hermeneutyki Dekretu o ekumenizmie i przybliża podstawowe elementy hermeneutycznego komentarza do niego opracowane przez lubelskiego teologa.
Contributors
author
References
 • Brown Malcolm: Tensions in Christian Ethics, London: SPCK 2010.
 • Dekret o ekumenizmie, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań: Pallottinum 2002.
 • Frank Manfred (Hg.): Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher: Hermeneutik und Kritik. Mit einem Anhang sprachphilosophischer Texte Schleiermachers, Frankfurt am Mein: Suhrkamp Verlag 1977.
 • Gellner Ernest: Postmodernizm, rozum i religia, tłum. Maciej Kowalczuk, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1997.
 • Górka Leonard: Ekumenizm w Kościele rzymskokatolickim, w: Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, red. Wacław Hryniewicz, Jan Sergiusz Gajek, Stanisław J. Koza, Lublin: TN KUL 1997.
 • Górka Leonard: Konspekt do wykładu Katolickie Zasady Ekumenizmu w świetle Dekretu o ekumenizmie Unitatis redintegratio (rok akademickim 2001/2002) (w posiadaniu autora).
 • Górka Leonard, Napiórkowski Stanisław Celestyn: Kościoły czy Kościół. Wybrane zagadnienia z ekumenizmu, Warszawa: Wydawnictwo Księży Werbistów Verbinum 1995.
 • Jan Paweł II. Ut unum sint. Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II o działalności ekumenicznej, Warszawa: Katolicka Agencja Informacyjna 1995.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań: Pallottinum 1994.
 • Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań: Pallottinum 2002.
 • Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań: Pallottinum 2002.
 • Pius XI: Mortalium animos. O popieraniu prawdziwej jedności religii, Jaidhof: Przeorat Matki Boskiej Fatimskiej 1995.
 • Różnić się w zgodzie. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Leonardowi Górce SVD z okazji 40-lecia pracy naukowo dydaktycznej (Pieniężno-Lublin 1968-2008), red. Sławomir Pawłowski, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008.
 • Sztompka Piotr: Socjologia zmian społecznych, Kraków: Wydawnictwo Znak 2010.
 • The Church: Toward the Common Vision, Faith and Order Papers no 214, Geneva: World Council of Churches 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a9565364-2af4-4f98-9321-a98f17cf1a1c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.