PL EN


2018 | 2(72) | 78-98
Article title

Skala i charakterystyka procesów relokacji przedsiębiorstw w polskich obszarach metropolitalnych – wstępne wyniki badań

Content
Title variants
EN
Scale and characteristics of company relocation processes in major metropolitan areas in Poland – preliminary results
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania procesów relokacji przedsiębiorstw w pięciu polskich obszarach metropolitalnych, jakie miały miejsce w latach 2001–2013. Kluczowe cechy relokacji przeanalizowano przede wszystkim z punktu widzenia cech przedsiębiorstw, które tych procesów dokonały, takich jak okres istnienia podmiotu gospodarczego i rodzaj prowadzonej działalności. Badanie objęło ponad 500 przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 50 osób. W badanej grupie ponad jedna trzecia podmiotów relokowała się przynajmniej jeden raz, co potwierdza, że procesy relokacji są zjawiskiem powszechnym. Uzyskane wyniki potwierdzają większość obserwacji opisanych w literaturze światowej w odniesieniu do relokacji przedsiębiorstw w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Obserwacje te stanowiły między innymi podstawę do sformułowania teorii inkubatorowej.
EN
The paper discusses research results concerning company relocation processes in five major metropolitan areas in Poland in the period 2001–2013. Key characteristics of relocation processes are analyzed mostly from the perspective of the nature of relocating companies, including time since company establishment and type of business. The study covers more than 500 companies employing at least 50 workers each. More than one third of the studied companies were found to have relocated, which confirms the rather widespread occurrence of company relocation. The results obtained in this study confirm most research findings produced in relocation studies in Western Europe and the United States that have been used to help formulate the incubator theory.
Contributors
author
References
 • Barcena-Ruiz J.C., Garzon M.B., 2009, „Relocation and public ownership of firms”, Journal of the Japanese and International Economics, 23, s. 71–85.
 • Brouwer A.E., Mariotti I., van Ommeren J.N., 2004, „The firm relocation decision: an empirical Investigation”, Annals of Regional Science, t. 38, nr 2, s. 335–347.
 • Contractor F.J., Kumar V., Kundu S.K., Pedersen T., 2010, „Reconceptualizing the firm in a world of outsourcing and offshoring: The organizational and geographical relocation of high-value company functions”, Journal of Management Studies, t. 47, nr 8, s. 1417–1433.
 • Czapliński P., 2013, „Formowanie się nowej struktury przestrzennej przemysłu przetwórstwa rybnego w Polsce”, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, t. 21, s. 121–132.
 • Dej M., 2011, Mechanizmy i skutki oddziaływania dużych przedsiębiorstw w obszarach metropolitalnych, niepublikowana praca doktorska, zbiory Zakładu Rozwoju Regionalnego IGIGP Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • van Dijk J., Pellenbarg P.H. (red.), 1999, Demography of Firms: Spatial Dynamics of Firm Behavior, Netherlands Geographical Studies, nr 262, Groningen: University of Groningen.
 • Dohwa K., 2012, „International relocation, difference in production costs, and welfare: An analysis based on a two-country model”, Japan and the World Economy, t. 24, nr 1, s. 27–35.
 • Gereffi G., Humphrey J., Sturgeon T., 2005, „The governance of global value chains”, Review of International Political Economy, t. 12, nr 1, s. 78–104.
 • Hayter R., 1997, The Dynamics of Industrial Location. The Factory, the Firm and the Production System, New York: Wiley.
 • Hoover E.M., Vernon R., 1962, Anatomy of a Metropolis, New York: Anchor Books.
 • Humphrey J., Schmitz H., 2002, „How does insertion in global value chains affect upgrading in industrial clusters?”, Regional Studies, t. 36, nr 9, s. 1017–1027.
 • Jarczewski W., Huculak M. (red.), 2011, Sukces polityki proinwestycyjnej. Niepołomice 1990–2010. Wnioski dla władz lokalnych, Kraków: Instytut Rozwoju Miast.
 • Johdo W., Hashimoto H., 2009, „International relocation, the real exchange rate and effective demand”, Japan and the World Economy, t. 21, nr 1, s. 39–54.
 • Kemper N.J., Pellenbarg P.H., 1997, „De Randstad een hogedruk-pan”, Economisch Statistische Berichten, t. 82, s. 508–512.
 • Klaassen L.H., Molle W.T.M. (red.), 1983, Industrial Mobility and Migration in the European Community, Aldershot: Gower.
 • Kostrubiec B., 2006, „Delokalizacja przedsiębiorstw – przejaw światowej samoregulacji”, w: T. Rachwał, Z. Zioło (red.), Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Warszawa – Kraków.
 • Leitham S., McQuaid R.W., Nelson J.D., 2000, „The influence of transport on industrial location choice: a stated preference experiment”, Transportation Research Part A: Policy and Practice, t. 34, nr 7, s. 515–535.
 • Leone R.A., Struyk R., 1976, „The incubation hypothesis: Evidence from five SMA’s”, Urban Studies, t. 13, nr 3, s. 325–331.
 • Machlup F., 1967, „Theories of the firm: marginalist, behavioural, managerial”, American Economic Review, t. 57, nr 1, s.1–33.
 • Małuszyńska E., 2006, „Delokalizacja przedsiębiorstw”, Wspólnoty Europejskie, nr 3 (172), s. 3–12.
 • May J., 2008, „Adaptacja przedsiębiorstw przemysłowych – przykład Łodzi”, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 10, s. 156–172.
 • McDermott P.J., 1973, „Spatial margins and industrial location in New Zealand”, New Zealand Geographer, t. 29, nr 1, s. 64–74.
 • Micek G., Działek J., Górecki J., 2010, Centra usług w Krakowie i ich relacje z otoczeniem lokalnym, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Niedzielski B., Niedzielski P., 2007, „Zagraniczne firmy znalazły nad Wisłą raj: Offshoring – czyli wzmożona relokacja usług w Polsce”, Nasz Rynek Kapitałowy, nr 3, s. 85–86.
 • Okrzesa J., 2014, „Przenosiny, relokacja i zamiana zakładów produkcyjnych – omówienie założeń, działań i wyników”, Inżynieria Systemów Technicznych, 2 (8), s. 153–163.
 • Ortona G., Santagata W., 1983, „Industrial mobility in the Turin Metropolitan Area, 1961–77”, Urban Studies, t. 20, nr 1, s. 59–71.
 • Ozmen-Ertekin D., Ozbay K., Holguin-Veras J., 2007, „Role of transportation accessibility in attracting new businesses to New Jersey”, Journal of Urban Planning and Development, t. 133, nr 2, s. 138–149.
 • Panicz U., 2014, „Migracje Przedsiębiorstw – studia przypadków”, Studia Ekonomiczne i Regionalne, t. 7, nr 2, s. 45–56.
 • Pellenbarg P.H., 1985, „Bedrijfsrelokatie en ruimtelijke cognitie (Firm relocation and spatial cognition)”, Sociaal-geografische Reeks, nr 33, FRW/RUG, Groningen.
 • Pellenbarg P.H., 2010, Firm Migration, Paper presented at Northwest A&F University, Janglin (China), 16.04.2010.
 • Pellenbarg P.H., van Wissen L.J.G., van Dijk J., 2004, Firm relocation: state of the art and research prospects, University of Groningen, https://pure.rug.nl/ws/files/3048106/02D31.pdf (dostęp: 12.02.2018)
 • Pen C.-J., 1999, Improving behavioural location theory; preliminary results of a written questionaire about strategic decision making on firm relocations, Paper presented to the ERSA Congress, Dublin.
 • Pen C.-J., 2000, Actors, Causes and Phases in the Decision-making Process of Relocated Firms in the Netherlands, Groningen: Faculty of Spatial Sciences, University of Groningen.
 • Pennings E., Sleuwaegen L., 2000, „International relocation: Firm and industry determinants”, Economics Letters, t. 67, nr 2, s. 179–186.
 • Rawstron E.M., 1958, „Three principles of industrial location”, Transactions and Papers. The Institute of British Geographers, nr 25, s. 132–142.
 • Scott A.J., 2000, „Economic geography: The great half-century”, Cambridge Journal of Economics, t. 24, nr 4, s. 483–504.
 • Smętkowski M., Jałowiecki B., Gorzelak G., 2008, Diagnoza problemów rozwoju obszarów metropolitalnych i rekomendacja delimitacji obszarów metropolitalnych w Polsce, Warszawa: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG, Uniwersytet Warszawski.
 • Smith D.M., 1966, „A theoretical framework for geographical studies of industrial location”, Economic Geography, t. 42, nr 2, s. 95–113.
 • Smith D.M., 1971, Industrial Location: An Economic Geographical Analysis, New York: Wiley.
 • Taylor M.J., 1970, „Location decisions of small firms”, Area, t. 2, nr 2, s. 51–54.
 • Townroe P. M., 1973, „The supply of mobile industry: a cross-sectional analysis”, Regional and Urban Economics, t. 2, nr 4, s. 371–386.
 • Townroe P. M., 1979, Industrial Movement; Experience in the US and the UK, Westmead: Saxon House.
 • Zorska A., 2007, „Outsourcing and the Transfer of Services around the world: implications for Poland”, Gospodarka Narodowa, t. 18, nr 1–2, s. 33–57.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a95caa6b-0bd5-4ff9-8162-2e025827c0b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.