PL EN


2018 | 4(28) | 29
Article title

Motywowanie funkcjonariuszy Służby Więziennej

Authors
Content
Title variants
EN
Motivation of Prison Service Officers
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The paper discusses the main tasks of Prison Personnel as well as the concepts of motivating, motivation and a motive, which is done by the author with the help of source literature. The following types of motivation have been described: internal, external, positive and negative. The process of motivation has been presented as a model. The author refers to the following motivation models: traditional, cooperation relations, and human resources, which have been compared in a table. The comparison is based on the three following factors: assumptions, code of con- duct, and expectations. Furthermore, Herzberg’s Two-Factor Motivation Theory, E. A. Locke’s Goal-Setting Theory, and J. S. Adams’ Equity The- ory have also been discussed in more detail. The last part of the paper contains a discussion of selected tangible and intangible factors used by superioris in order to motivate Prison Service Officers.
Contributors
author
References
 • 1. Armstrong Michael, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna ekonomiczna, Kraków, 2004.
 • 2. Bartkowiak Grażyna, Psychologia zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 1995.
 • 3. Borkowska Stanisława, System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa, 1991.
 • 4. Ciekanowski Zbigniew, Czynniki i instrumenty kształtujące motywację, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach, nr 93/ 2012, Siedlce, s. 95.
 • 5. Dąbek Artur, Determinanty motywacji wstąpienia do służby przygotowawczej na podstawie żołnierzy Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, Rozprawa doktorska, AON, Warszawa 2016.
 • 6. Kopertyńska Maria Wanda, Motywowanie pracowników – teoria i praktyka, Placet, Warszawa, 2008.
 • 7. Ordyniec Rafał, Czynniki wpływające na motywację do skutecznego wykonywania zadań przez wybrane grupy żołnierzy zawodowych w lubelskich jed- nostkach wojskowych, Rozprawa doktorska, AON, Warszawa, 2016.
 • 8. Penc Józef, Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 1996.
 • 9. Pocztowski Aleksy, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2003.
 • 10. Sikora Jan, Motywowanie pracowników, OPO, Bydgoszcz, 2000.
 • 11. Stoner James A. F, Wankel Charles, Kierowanie, PWE, Warszawa, 1992.
 • 12. Ściborek Zbigniew, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Difin, Warszawa,
 • 13. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej, Dz. U z 2019 r., poz. 125.
 • 14. https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-motywowanie-pracownikow-teoria-sprawiedliwosci-adamsa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a96785d6-72c7-4b1a-9979-09f43a061c8f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.