PL EN


2013 | 1/2013 (40) t.1 | 88-103
Article title

Zmiany poziomu i struktury wydatków polskich gospodarstw domowych na ochronę zdrowia w latach kryzysu gospodarczego

Content
Title variants
EN
Changes in the level and structure of Polish households spending on healthcare in the years of economic crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca prezentuje zmiany dokonane w ciągu ostatnich kilku lat w poziomie i strukturze wydatków polskich gospodarstw domowych na ochronę zdrowia. Autor próbuje udzielić odpowiedzi na pytanie, czy kryzys gospodarczy, który dotknął także Polskę, wpłynął na zmianę kształtu prawidłowości zachodzących wcześniej w wydatkach na zdrowie. Źródłem informacji wykorzystanym w opracowaniu są przede wszystkim systematycznie prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny badania budżetów gospodarstw domowych. Wyniki tych badań są – zgodnie z wytycznymi OECD – wykorzystywane w postaci zagregowanej do budowy Narodowego Rachunku Zdrowia, będącego obecnie podstawowym źródłem informacji o poziomie i strukturze wydatków na ochronę zdrowia w Polsce.
EN
This paper presents the changes made over the past few years in the level and structure of expenditure of households on health in Poland. Author is trying to find the answer on the question whether the economic crisis has any impact on the expenses on health system in Poland. The source of information used in this study was the systemic analyses of household budget survey made by the Central Statistical Office (GUS). Results of these analyses, according to the recommendation of OECD, have been used for building National Health Account (NHA), which is currently the basic source of information on the level and structure of health expenditure in Poland.
Year
Pages
88-103
Physical description
Dates
published
2013-02-15
Contributors
References
 • Baran, A. i Żyra, M. (2006). Narodowy rachunek zdrowia. Wydatki na ochronę zdrowia 1999, 2002, 2003. Biblioteka Wiadomości Statystycznych, 54.
 • Golinowska, S. (2003). Wielkość i determinanty wydatków na ochronę zdrowia. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, (1).
 • GUS. (1995–2011). Rocznik Statystyczny RP 1995–2011. Warszawa: GUS. Pozyskano z: http://www.stat.gov.pl.
 • GUS. (1996–2012). Budżety gospodarstw domowych w latach 1995–2011. Warszawa: GUS.
 • GUS. (2008–2012). Mały Rocznik Statystyczny RP 2008–2012. Warszawa: GUS. Pozyskano z: http://www.stat.gov.pl.
 • GUS. (2011a). Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych. Warszawa: GUS.
 • GUS. (2011b). Narodowy Rachunek Zdrowia za lata 2006–2010, Warszawa: GUS. Pozyskano z: http://www.stat.gov.pl.
 • Ministerstwo Zdrowia. (2008). Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga II. Warszawa: Ministerstwo Zdrowia.
 • OECD. (2000). A System of Heath Account. Paris: OECD.
 • Ryć, K. i Skrzypczak, Z. (2005). Publiczne i prywatne wydatki na ochronę zdrowia w Polsce. Ile nas kosztuje ochrona zdrowia? Problemy Zarządzania, 10 (4).
 • Skrzypczak, Z. (2010). Skala obciążeń polskiego społeczeństwa wydatkami na ochronę zdrowia. Zdrowie Publiczne, (2).
 • Skrzypczak, Z. (2011). Finansowanie prywatne ochrony zdrowia w Polsce. W: J. Suchecka (red.), Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia. Warszawa: ABC a Wolters Kluwer business.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a96ac020-1804-471f-ba86-daed370bc6d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.