PL EN


2016 | 19 | 2 | 293-298
Article title

W kręgu badań nad dzieckiem i dzieciństwem [Stefania Walasek, Opieka i wychowanie małego dziecka na łamach czasopism przełomu XIX i XX wieku, Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2015]

Content
Title variants
EN
Concerning the Research on a Child and Childhood [Stefania Walasek, Opieka i wychowanie małego dziecka na łamach czasopism przełomu XIX i XX wieku, Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2015]
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
19
Issue
2
Pages
293-298
Physical description
Dates
published
2016-11-04
Contributors
References
  • Walasek S., Opieka nad dziećmi i młodzieżą w Wilnie (1900–1940), w: Opieka nad dziećmi i młodzieżą. Studia z dziejów oświaty w XX wieku, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.
  • Walasek S., Wakacyjna opieka nad dziećmi ukraińskimi w województwach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej, w: Rozwój polskiej i ukraińskiej myśli pedagogicznej na przestrzeni XIX–XX wieku, red. A. Haratyk, Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2011.
  • Walasek S., Rodzina i jej obowiązki wobec najmłodszych na łamach prasy przełomu XIX i XX wieku, w: Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą XIX i początków XX wieku, red. I. Michalska, G. Michalski, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013.
  • Walasek S., Nauczycielki i działaczki oświatowe w służbie dziecka na przełomie XIX i XX wieku, w: Czas na wychowanie: złożona realność wychowania, red. B. Piątkowska, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych 2013.
  • Walasek S., Ukraińskie przedszkola i ogródki dziecięce w świetle polskich przepisów szkolnych i ich działalność w Lwowskim Okręgu Szkolnym w latach II RP, w: Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na przestrzeni XIX–XXI wieku, t. 3: Dziecko w teorii i praktyce pedagogicznej, red. A. Haratyk, I. Myshchyshyn, Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2014.
  • Walasek S., Przedszkola żydowskie na terenie lwowskiego i wileńskiego Kuratorium Okręgu Szkolnego w latach Drugiej Rzeczypospolitej, „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna” 2014, nr 2(4).
  • Walasek S., Ochronki i przedszkola w Wileńskim Okręgu Szkolnym w latach II RP, w: Wzrastać w cieniu historii: dzieci i młodzież w instytucjach edukacyjnych w Polsce (1918–1989), red. E. Gorloff, (Szkoła, Państwo, Społeczeństwo, t. 7), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2450-5358
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a97219fd-c897-4477-8626-ebeeebe79c5e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.