Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 1 (73) | 24-29

Article title

Kompensowanie efektów elektronicznego wykluczenia uczniów niewidomych poprzez zastosowanie multimodalnych interfejsów użytkownika w dedykowanych aplikacjach edukacyjnych

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Dostęp do multimedialnych treści edukacyjnych przez osoby niewidome, mimo prężnego rozwoju nowoczesnych technologii, wciąż jest niewielki. Standardowa multimedialność - łączenie obrazu, dźwięku, ruchomych animacji czy elementów zapewniających interaktywność - to za mało, by sprostać potrzebom osób słabowidzących. Pojawiające się rozwiązania, jak projekt "1812 Serce Zimy" (S.A., 2011), implementują alternatywne, multimodalne interfejsy, które stosują jednocześnie mowę syntetyczną, zestaw skrótów klawiszowych, dźwięki pomocnicze, tyflografikę, interaktywną dźwiękową obsługę ekranu dotykowego i użycie monitorów brajlowskich. W niniejszym artykule opisano sposób zastosowania tej metody do tworzenia przyjaznych gier edukacyjnych dla niewidomych, Jako główny przykład jej realizacji posłużyła aplikacja gry edukacyjnej "Encyklopedia Geografii Europy dla Niewidomych" (Impuls, 2014), której autor jest pomysłodawcą i projektantem. Encyklopedia była zrealizowana jako projekt naukowo-badawczy, ale została również wdrożona do sprzedaży, dzięki czemu możliwe było zebranie sugestii i uwag od jej użytkowników. Opinie o programie encyklopedii pozyskano poprzez przeprowadzenie krótkich wywiadów drogą telefoniczną i mailową. Artykuł prezentuje negatywne i pozytywne cechy, wymienione w badaniu.

Keywords

Journal

Year

Issue

Pages

24-29

Physical description

Dates

published
2018

Contributors

References

 • Balan, O., Moldoveanu, A., i Moldoveanu, F. (2015). Navigational audio games: an effective approach toward improving spatial contextual learning for blind people. International Journal on Disability and Human Development, 14(2), 109-118.
 • Bigham, J.P., Prince, C.M., Ladner, R. E. (2008). WebAnywhere: a screen reader on-the-go. W: Proceedings of the 2008 international cross-disciplinary conference on Web accessibility (W4A), 73-82. ACM.
 • Brzostek-Pawlowska, J., Mikulowski, D. (2014). A concept of mobile technology for remotely supporting mathematical education of the blind. W: Remote Engineering and Virtual Instrumentation (REV), 2014 11th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation Porto 2014, 54-60. IEEE.
 • Creative Heroes. (2012). Audio Games, your resource for audiogames, games for the blind. Pobrano z: https://www.audiogames.net/.
 • Desmos, I. (2017). Desmos graph. Pobrane z: https://www.desmos.com/calculator.
 • Impuls, P.H.U. (2014). Multimedialna Encyklopedia Geografii Europy dla Niewidomych. Pobrane z: http://www.phuimpuls.pl/pobierz/.
 • Jones, R.J., Choy, A., Williams, B. (2006). Integrating Festival and Windows. W: Ninth International Conference on Spoken Language Processing.
 • Morrison, M. (2011). Math Tracks: What Pace in Math Is Best for the Middle School Child?. Montessori Life: A Publication of the American Montessori Society, 23(4), 26-35.
 • Oviatt, S., Jacko, J., Sears, A. (2002). Handbook of Human-Computer Interaction. New Jersey: Lawrence Erlbaum.
 • Pucher, M., Zillinger, B., Toman, M., Schabus, D., Valentini-Botinhao, C., Yamagishi, J., Woltron, T. (2017). Influence of speaker familiarity on blind and visually impaired children's and young adults' perception of synthetic voices. Computer Speech & Language, 46, 179-195.
 • S.A, T.P. (2011). 1812 Serce Zimy. Pobrane z: http://www.sercezimy.pl/tpsa/run?n=1812_tekst&p1=1002.
 • Sánchez, J., Darin, T., Andrade, R. (2015). Multimodal videogames for the cognition of people who are blind: trends and issues. W: International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction, 535-546. Springer.
 • Sánchez, J., Sáenz, M., Garrido, J.M. (2010). Usability of a multimodal video game to improve navigation skills for blind children. ACM Transactions on Accessible Computing (TACCESS), 3(2), 7.
 • W3C, W.W.W.C. (2008). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Pobrane z: https://www.w3.org/TR/WCAG20/.
 • Walczak, A., Fryer, L. (2018). Vocal delivery of audio description by genre: measuring users' presence. Perspectives, 26(1), 69-83. DOI: https://doi.org/10.1080/0907676X.2017.1298634.
 • Watanabe, T., Kobayashi, M., Ono, S., Yokoyama, K. (2006). Practical use of interactive tactile graphic display system at a school for the blind. W: Proc. Fourth International Conference on Multimedia and Information and Communication Technologies in Education (m-ICTE), 1111-1115. Citeseer.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a97daab1-dec6-4d69-836e-625cd0249d8c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.