PL EN


2020 | 46 | 1 (175) | 121–142
Article title

Mobilność przestrzenna na obszarach peryferyjnych na przykładzie emigracji zagranicznych ze Starych Juch i imigracji wielkomiejskiej do Starych Juch

Content
Title variants
EN
Spatial mobility in peripheral region as an example of migration abroad from the village Stare Juchy and migration from the big cities to the village Stare Juchy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W drugiej dekadzie XXI wieku w Starych Juchach mają miejsce dwa równoległe procesy związane z mobilnością przestrzenną: migracje zagraniczne oraz migracje osiedleńcze do Juch. Dotychczasowi mieszkańcy gminy wyjeżdżają do miast oraz za granicę, głównie do Islandii, jednocześnie trwa proces wykupywania działek na Mazurach i osiedlania się tu tymczasowo lub na stałe przybyszów z dużych miast. Obie mobilności zachodzą w Juchach na stosunkowo dużą skalę w porównaniu do innych miejscowości z tego regionu, co skutkuje wyraźną polaryzacją społeczną i przestrzenną. Powstają dwie wiejskie społeczności, których członkowie różnią się habitusami i posiadanymi kapitałami: ekonomicznym, społecznym i kulturowym. W artykule przedstawiono wyniki badania zrealizowanego w latach 2016–17 nt. procesów migracyjnych w gminie Stare Juchy. Jak wynika z badań, emigranci i osoby powracające z emigracji nie są agentami zmian w gminie, coraz większą rolę odgrywają za to nowi mieszkańcy, którzy inwestują w lokalną turystykę, ośrodki terapeutyczne, inicjują rozmaite działania społeczne i są liderami w projektach obywatelskich.
EN
In the second decade of the 21st century the Stare Juchy municipality is undergoing two parallel processes with respect to spatial mobility: migration abroad, and migration of settlers to Juchy. Those who until now inhabited the locality are leaving for the cities or abroad, mainly to Iceland; at the same time, properties in the region are being acquired by people originating from big cities who have chosen to relocate here, either temporarily or permanently. Both forms of mobility take place on a relatively large scale, in comparison with other parts of the region, leading to significant social and spatial polarization. Two different rural communities take shape, with members differing in habitus and possession of economic, social and cultural capital. In the article I present the results of a study carried out in 2016–17 on migration processes in the Stare Juchy municipality. The study shows that emigrants and return emigrants are not agents of change in the municipality, while the new residents play an increasingly important role, by investing in local tourism, centers of therapy, initiating a variety of social activities and performing as leaders of civic projects.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a9945cb3-2b1e-4ffc-ae56-8ff1c406edb4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.