PL EN


2016 | LXV (65) | 1 | 49-63
Article title

Miasto z otwartym kodem. W poszukiwaniu sposobów na uspołecznienie przestrzeni publicznych

Content
Title variants
EN
Open source city. How to bring back life in public spaces
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza nowych form i obszarów uczestnictwa w życiu miejskim pod kątem potencjału dla rozwoju miasta. Ich wartość leży przede wszystkim w uspołecznianiu przestrzeni publicznej, która jest warunkiem żywotności miasta zachodniego a jednocześnie jest dzisiaj zagrożonym zasobem. Różnym tendencjom do otwierania miasta na mieszkańców, towarzyszą jednak zjawiska, które próbują tę aktywność ograniczać lub instrumentalizować, powracać do modelu miasta jako zamkniętego systemu. W rezultacie, bilans uczestnictwa jest niepewny a samo uspołecznienie pozostaje bardziej projektem, niż wyrokiem -jego urzeczywistnienie wymaga publicznego wsparcia na różnych poziomach. W Polsce, przede wszystkim takiego, które wyjdzie naprzeciw obecnym barierom niechęci, sprawiającym, że zwykli mieszkańcy rzadko mają ochotę wziąć na siebie więcej zobowiązań, zmienić charakter swojej obecności w mieście.
EN
This article is an analysis of new forms and areas of participation in urban life in terms of their potential for the development of a city. Their value lies primarily in the socialization of public space, which is today both a prerequisite for the viability of the western city while also being a threatened resource. Different tendencies to open a city for residents are, at the same time, accompanied by phenomena that attempt to restrict this activity, or instrumentalise it, returning to the model of a city as a designed closed system. As a result, the overall balance of participation efforts are uncertain, and socialization itself is more of a project than a final decision; its realization requires public support at different levels. In Poland, above all, such effort require support that will address the current barriers responsible for common attitudes among ordinary residents, who rarely have the will to take on more commitments and to change the nature of their everyday life in a city.
Year
Volume
Issue
1
Pages
49-63
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii, Zakład Badań Kultury Wizualnej i Materialnej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, maciejf@amu.edu.pl
References
 • Bishop P., Williams L. 2012. The temporary City. Oxon-New York: Routledge.
 • Celiński A. 2014. „Animatorzy na rzecz rewitalizacji miast”. Res Publica Nova 12.09.2014.
 • Drozdowski R. 2015. „W stronę miastotwórczego bezruchu”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1: 397–408.
 • Drozdowski R., Frąckowiak M. 2012. Jak mieszkaniec z ekspertem. W: Niewidzialne Miasto. M. Krajewski (red.), 225–245.
 • Drozdowski R. 2014. Socjologia wobec wyzwań współczesności, zmieniających się kryteriów naukowości i własnej tradycji. W: Nauki humanistyczne i społeczne wobec problemów współczesnego świata, 493–505.
 • Florida R. 2003. „Cities and the creative class”. City & Community 2 (1, 3–19).
 • Frąckowiak M. 2014. „Polityka remontu” Punkt 13: 246–257. http://www.punktmag.pl/wpcontent/uploads/2014/11/PUNKT_13__PL_Maciej_Frackowiak_Polityka-remontu-.pdf [dostęp: 9 czerwca 2015].
 • Frąckowiak M. 2014. „Dość gadania? O partycypacji konkretnej”. Notes na 6 tygodni 94: 75––79. http://www.beczmiana.pl/696,dosc_gadania_o_partycypacji_konkretnej.html [dostęp: 9 czerwca 2015].
 • Frąckowiak M., Krajewski M. 2014. Polityka impulsów i rzeczy. W: My i Oni. Przestrzenie wspólne/ Projektowanie dla wspólnoty. B. Świątkowska (red.), 13–20. Warszawa: Bęc zmiana.
 • Frąckowiak M. 2015. Wmanewrować instytucje. W: Smutek konkretu. M. Frąckowiak, M. Roszkowska, B. Świątkowska (red.), 45–52. Warszawa: Bęc zmiana.
 • Frąckowiak M. 2015b. Miejska akupunktura. W: Aktywator. Kultura dla przestrzeni, przestrzeń dla kultury. M. Wieczorek (red.), 4–7. Poznań: Fundacja Vox Artis Promocja Sztuki Współczesnej i Designu.
 • Frąckowiak M. 2016. Sztuka remontu. Szkic do wniosku, którzy może złożyć każdy. W: Przestrzeń publiczna + animacja M. Kołak i in. (red.), 22–24. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 • Gądek G. 2016. „Sporty miejskie”. Magazyn Miasta 11. http://publica.pl/teksty/gadek-sporty-miejskie-55035.html.
 • Gehl J. 2014. Miasta dla ludzi. Kraków: Ram.
 • Greenfield A. 2006. Everyware: The dawning age of ubiquitous computing. Berkeley: New Riders.
 • Greenfield A. 2014. “The smartest cities rely on citizen cunning and unglamorous technology”. The Guardian 22.12.2014
 • Hamdi N. 2010. The placemaker’s guide to building community. London: Earthscan.
 • Harvey D. 2012. Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja. Warszawa: Bęc zmiana.
 • Jacobs J. 2014. Śmierć i życie wielkich miast Ameryki. Warszawa: Centrum Architektury.
 • Kee T., Miazzo F. 2014. We own the city: Enabling community practice in architecture and urban planning. Amsterdam: Trancity.
 • Krajewski M. 2011. „Miasto. Na tropach tego, co niewidzialne”. Przegląd Socjologiczny 2–3: 111–134.
 • Krajewski M. (red.) 2012. Niewidzialne Miasto. Warszawa: Bęc Zmiana.
 • Krajewski M. 2013a. „Przeciwzłożoność. Polityki prostoty”, Studia Socjologiczne 4: 37–50.
 • Krajewski M. 2013b. „W kierunku relacyjnej koncepcji uczestnictwa w kulturze”. Kultura i Społeczeństwo 1: 29–67.
 • Landry Ch. 2013. Kreatywne Miasto. Warszawa: NCK.
 • Lerner J. 2014. Urban acupuncture. Celebrating pinpricks of change that enrich city life. Washington: Island Press.
 • Marody M. 2014. Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna. Warszawa: Scholar.
 • McGuirk J. 2015. Radykalne miasta. Warszawa: Bęc zmiana, Res Publica.
 • Miessen M. 2013. Koszmar partycypacji. Warszawa: Bęc zmiana.
 • Milman O. 2015. “The price of life in Singapore, city of rules: ‘It’s a Faustian deal’”, The Guardian 05.01.2015.
 • Nacher A. (red.) 2013. Kultura miejska – węzły i przepływy. Raport. Kraków: MIK.
 • Piekarski K. (red.) 2016. Metody badania i odkrywania miasta oparte na danych. Katowice: Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów.
 • Pinder A., Szpak A., Szczupacka W. (red.) 2014. Inicjatywy i galerie artystów. Toruń: Sztuka Cię Szuka.
 • Rainie L., Wellmann B. 2012. Networked: The new social operating system. Cambridge: MIT Press.
 • Ring K. 2013. Self-made City: Self-initiated urban living and architectural interventions. Berlin: JOVIS Verlag.
 • Rewers E., Skórzyńska A., Juskowiak P. (red.). 2013. „Sztuka współpracy”. Kultura współczesna 2.
 • Rodin J. 2014. The resilience dividend: Being strong in a world where things go wrong. New York: PublicAffairs.
 • Saasen S. 2012. “Urbanising technology”. LSE Cities. https://lsecities.net/media/objects/articles/urbanising-technology/en-gb/ [dostęp: 9 czerwca 2015].
 • Sennet R. 2009. Upadek człowieka publicznego. Warszawa: Muza.
 • Sennet R. 2012. “The stupefying smart city”. LSE Cities. https://lsecities.net/media/objects/articles/the-stupefying-smart-city/en-gb/ [dostęp: 9 czerwca 2015].
 • Sennet R. 2014. The open city. Esej streszczający główne tezy powstającej książki, http://www.richardsennett.com/site/SENN/UploadedResources/The%20Open%20City.pdf [dostęp: 13 grudnia].
 • Shubow J. 2015. “Architecture continues to implode: More insiders admit the profession is failing”. Forbes 06, 2015
 • Simmel G. 2006. Most i drzwi. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Sloterdijk P. 2008. Krytyka cynicznego rozumu. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Sloterdijk P. 2011. Kryształowy pałac. O filozoficzną teorię globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Sloterdijk P. 2014. Musisz życie swe odmienić. O antropotechnice. Warszawa: PWN.
 • Sowa J. 2009. Goldex Poldex Madafaka, czyli raport z (oblężonego) Pi sektora. W: Europejskie Polityki Kulturalne 2015. Raport ze scenariuszami przyszłości publicznego finansowania sztuki współczesnej w Europie. M. Lind, R. Minichbauer (red.). Warszawa: Wolny Uniwersytet Warszawy.
 • Szyguła A., Głaz J. 2014. Wspólne nie znaczy niczyje. Czyli o podwórkach i ulicach coś dla dziecka i rodzica.
 • Urbański J. 2005. Odzyskać miasto. Samowolne osadnictwo, skłoting, anarchitektura. Poznań: Bractwo Trojka.
 • Wasilkowska A. (red.) 2012. Architektura cienia. Warszawa: Fundacja Inna Przestrzeń.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a99bff47-e3f1-4196-990c-91810b90f22e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.