PL EN


2019 | 10 | 3 | 80-85
Article title

Analiza pojęcia i klasyfikacji emocji z punktu widzenia procesów uczenia się

Content
Title variants
EN
Analysis of the Concept and Classification of Emotions from the Point of View of Learning Processes
Conference
Edukacja-Technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule na podstawie teoretycznej analizy przeprowadzonej w oparciu o procesy uczenia się wybrano właściwą kodyfikację pojęcia emocje i wskazano najbardziej dopasowaną do tych procesów ich klasyfikację. Artykuł podkreśla również ważność problematyki emocji w procesie uczenia się na podstawie wyników aktualnie prowadzonych badań.
EN
The article based on a theoretical analysis providedon the learning processes, the right codification of the concept of emotion was selected and the theory of their division best suited to the learning process was indicated. The article also emphasizes the importance of the issue of emotions in the learning process based on the results of contemporary research.
Year
Volume
10
Issue
3
Pages
80-85
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • ORCID: 0000-0002-3158-1923, doktor habilitowany profesor UR, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych, Polska
 • ORCID: 0000-0002-7978-8149, magister inżynier, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych, Polska
References
 • Ahmed, W., Werf, G., Minnaert, A, Kuyper, H. (2010). Students’ Daily. Emotions in the Classroom: Intraindividual Variability and Appraisal Correlates. British Journal of Educational Psychology, 80(4), 583–597.
 • Brodny, G., Landowska, A. (2017). Postrzeganie inwazyjności automatycznego rozpoznawania emocji w kontekście edukacyjnym. EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej, 1(13), 26–41.
 • Damasio, A.R. (2004). Emotionsand Feelings: A Neurobiological Perspective. W: A.S.R. Manstead, N. Frijda, A. Fischer (red.), Feelings and Emotions (s. 49–57). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • Dettmers, S., Trautwein, U., Lüdtke, O., Goetz, T., Frenzel, A, Pekrun, R. (2011). Students’ Emotions during Homework in Mathematics: Testing a Theoretical Model of Antecedents and Achievement Outcomes. Contemporary Educational Psychology, 36, s. 25–35.
 • Dębowski, A. (2012). Wpływ emocji na poznawanie. Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, 3(83), 315–335.
 • Evans, D. (2002). Emocje. Naukowo o uczuciach. Poznań: Rebis.
 • Goleman, D. (2007). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina.
 • Grzegorzewska, I. (2012). Emocje w procesie uczenia się i nauczania. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 1(57), 39–47.
 • http://inspiracjedlaszkoly.pl/fitedukacja/merytorycznie-i-praktycznie/fitpsyche/item/373-emocje- -w-procesie-zapamietywania (6.2019).
 • James, W. (2002). Psychologia. Kurs skrócony. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Jarymowicz, M., Imbir, K. (2012). Próba taksonomii ludzkich emocji. Przegląd Psychologiczny, 53(4), 439–461.
 • Kowalczuk, Z. Czubenko, M. (2013). xEmotion – obliczeniowy model emocji dedykowany dla inteligentnych systemów decyzyjnych. Pomiar, Automatyka i Robotyka 0PAR, 2, 60–65.
 • Lewis, M., Haviland-Jones, M. (2005). Psychologia emocji. Gdańsk: GWP.
 • Łosiak, W. (2015). Emocja jako komunikat. Poznańskie Studia Slawistyczne, 9, 319–331.
 • Oatley, K., Jenkins, J.M. (2003). Zrozumieć emocje. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Plutchik, R. (1980). A General Psychoevolutionary Theory of Emotion. W: R. Plutchik, H. Kellerman (red.), Emotion: Theory, Research, and Experience. T. 1: Theories of Emotion (s. 3–33). New York: Academic.
 • Walat, W. (2007). Edukacyjne zastosowanie hipermediów. Rzeszów: Wyd. UR.
 • Warchoł, T. (2017). Support for Formal Education with the Use of Non-formal Education – Interactive Workshops. Edukacja – Technika – Informatyka, 2(20), 46–50. DOI: 10.15584/ eti.2017.2.5.
 • Warchoł, T. (2018). A Sense of the Role and Value of Non-formal Education in the Opinion of Students Participating in Interactive Workshops. Przegląd Badań Edukacyjnych, 2(26), 71–85.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a99da39a-cb92-4f8c-b463-18ca90140d0b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.