PL EN


2014 | 183 cz 2 | 164-172
Article title

Przedsiębiorczość akademicka: cechy i znaczenie w gospodarce światowej i polskiej

Content
Title variants
EN
Academic Entrepreneurship - Features and Importance for the Worldwide and Polish Economy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper treats of the distinctive features of academic entrepreneurship. It discusses importance of this type of entrepreneurship in highly developed countries drawing on models of higher education. Moreover, the paper presents the example of an American university which gave a birth to many companies that are well known beyond the American economy. The paper also highlights the action stimulating academic entrepreneurship in Poland and its development barriers.
Year
Volume
Pages
164-172
Physical description
Contributors
References
 • Banerski G i inni: Przedsiębiorczość akademicka. Raport z badań. PARP, Warszawa 2005.
 • Cieślik J i inni: Edukacja dla przedsiębiorczości akademickiej. PARP, Warszawa 2011.
 • Delivering on Modernization Agenda for Universities: Education, Research and Innovation; COM 2006 (208) final. http: eurlex.europa.eu/lexUriServ.do?.uri=COM: 2006:0208:FIN.
 • Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - doświadczenia światowe. Red. J. Guliński, K. Zasiadły. PARP, Warszawa 2005.
 • Kwiatkowski S.: Przedsiębiorczość intelektualna. PWN, Warszawa 2000.
 • MIT: The Impact of Innovation. Publication of Boston Bank, Boston 1997.
 • Stawasz E.: Stymulowanie przedsiębiorczości środowiska naukowego. W: Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na wiedzy. Red. P. Niedzielski, E. Stawasz, K. Poznańska. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, nr 453.
 • Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Red. K.B. Matusiak, J. Guliński. PARP, Warszawa 2010.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 Prawo o Szkolnictwie Wyższym. D.U., nr 164, poz. 1365, z późn. zm.
 • Tomowicz P.: Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-offs w Polsce. PARP, Warszawa 2006.
 • Wissema J.G.: Technostarterzy. Dlaczego i jak? PARP, Warszawa 2005.
 • Wspieranie mobilności naukowców między sektorem nauki i gospodarki w Polsce. Red. K. Poznańska. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a99ffef9-f225-41cd-bdbc-a82633653a97
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.