PL EN


2014 | 1 | 65-73
Article title

Zrównoważenie środowiskowe produkcji a wyniki ekonomiczne i potencjał produkcyjny gospodarstw FADN z Regionu Wielkopolski i Śląska w latach 2004-2010

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Environmental sustainability of production. Economic performance and potential production on farms belonging to within regions of Wielkopolski I Śląska in 2004-2010
RU
Территориальная сбалансированность продукции, а экономические результаты и производственный потенциал хозяйств FADN в великопольском регионе и Силезии в 2004-2010 годах
Year
Issue
1
Pages
65-73
Physical description
Dates
published
2014-09-01
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • ADAMOWICZ M., DRESLER E., 2006. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na przykładzie wybranych gmin województwa lubelskiego, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu Rolnictwo nr 540, Wrocław.
 • AGENDA 21, http://www.un-documents.net/agenda21.htm, (dostęp: 10. 12. 2014).
 • BORYS T., 2005. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Ekonomia i Środowisko, Warszawa.
 • CZYŻEWSKI A., POCZTA-WAJDA A., 2009. Role of Decoupling in the System of CAP Financial Support. Dilemmas and Recommendations, Proceedings of the international scientific conference Economic Science for Rural Development nr 18, Jelgava.
 • CZYŻEWSKI A., STĘPIEŃ S., 2009. Changes in the Mechanism of Direct Support and Agricultural Markets Stabilisation in the Aspect of the CAP “Health Check” Proposals, Proceedings of the international scientific conference Economic Science for Rural Development nr 18, Jelgava.
 • CZYŻEWSKI A., STĘPIEŃ S., 2011. Wspólna polityka rolna UE po 2013 r. a interesy polskiego rolnictwa, Ekonomista nr 1, Warszawa.
 • CZYŻEWSKI B., 2009. Evolution of Land Rent Theory and its Significance for the EU Agriculture, Proceedings of the international scientific conference Economic Science for Rural Development nr 18, Jelgava.
 • GRZELAK A., 2012. Sytuacja ekonomiczna w rolnictwie na tle tendencji ogólnogospodarczych w Polsce w latach 1995-2010, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu tom XIV, zeszyt 3, Warszawa.
 • HUNEK T., 2005. Rolnictwo w zglobalizowanym świecie – kreacja nowej strategii rolniczej Polski, [w:] Wpływ procesu globalizacji na rozwój rolnictwa na świecie, Dybowski G. (red.), Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
 • KRASOWICZ S., KUŚ J., JANKOWIAK J., 2007. Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania gospodarstw rolniczych o różnych kierunkach produkcji w aspekcie rozwoju zrównoważonego, [w:] Współczesne uwarunkowania organizacji produkcji w gospodarstwach rolniczych, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy.
 • KUŁYK P., 2009. Retransfer of Incomes in Selected Developing and Developed Countries. Proceedings of the international scientific conference Economic Science for Rural Development nr 18, Jelgava.
 • MAJEWSKI E., 2008. Trwały rozwój i trwałe rolnictwo – teoria i praktyka gospodarstw rolniczych, Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.
 • PIEŃKOWSKI D., 2002. Kapitał naturalny w teoretycznych analizach czynników produkcji, Ekonomia i Środowisko nr 1, Białystok.
 • RUNOWSKI H., 2004. Kierunki rozwoju przedsiębiorstw rolniczych Polsce, Postępy Nauk Rolniczych nr 3, Warszawa.
 • WILKIN J., 2008. Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich, Kłodziński M., Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Państwowej Akademii Nauk, Warszawa.
 • WRZASZCZ W., 2008. Wyniki gospodarstw zrównoważonych w Polsce, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 4, Warszawa.
 • ZEGAR J. ST., 2007. Podstawowe zagadnienia rozwoju zrównoważonego, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, Bielsko-Biała.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a9a892a0-2246-43e7-9ba7-1e360195bd46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.