PL EN


2018 | 1(21) | 153-173
Article title

W sprawie kierunków studiów w projektach założeń Prawa szkolnictwa wyższego (Ustawa 2.0)

Selected contents from this journal
Title variants
EN
On degree courses in the draft Act on Higher Education (Act 2.0)
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
153-173
Physical description
Contributors
References
  • Izdebski H. (kierownik projektu), A. Świergiel, P. Chmielnicki, P. Ruszkowski, W. Misiąg, A. Kiebała, J. Zieliński, Propozycja założeń do ustawy regulującej system szkolnictwa wyższego, Uniwersytet SWPS, Warszawa 2017.
  • Kula E., M. Pękowska, Wspólna Deklaracja Europejskich Ministrów Edukacji zebranych w Bolonii w dniu 19 czerwca 1999 r., w: Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego. Antologia dokumentów i materiałów, Kielce 2006.
  • Kulesza M., Pojęcie zawodu zaufania publicznego, w: Zawody zaufania publicznego a interes publiczny – korporacyjna reglamentacja versus wolność wykonywania zawodu, Warszawa 2002.
  • Kwiek M. z Zespołem: D. Antonowicz, J. Brdulak, M. Hulicka, T. Jędrzejewski, R. Kowalski, E. Kulczycki, K. Szadkowski, A. Szot, J. Wolszczak-Derlacz,Projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2016.
  • Radwan A. (red.), PLUS RATIO QUAM VIS CONSUETUDINIS. Reforma nauki i akademii w Ustawie 2.0. Projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Oficyna Allerhanda, Kraków 2017.
  • Sarnecki P., W sprawie znaczenia konstytucyjnego określenia „Zawód zaufania publicznego” (Art. 17 ust. 1 Konstytucji), „Ekspertyzy i Opinie Prawne”, Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu 5/41/00, Warszawa 2001.
  • Wojtczak K., Reglamentacja form wykonywania zawodów zaufania publicznego w rozwiązaniach prawa polskiego i państw Unii Europejskiej, w: Zawody zaufania publicznego a interes publiczny – korporacyjna reglamentacja versus wolność wykonywania zawodu, Warszawa 2002.
  • Wołpiuk W.J., Zawód zaufania publicznego z perspektywy prawa konstytucyjnego, w: Zawody zaufania publicznego a interes publiczny – korporacyjna reglamentacja versus wolność wykonywania zawodu, Warszawa 2002.
Notes
PL
II. Komentarze, opinie, polemiki
EN
II. Commentaries, opinions and polemics
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a9afb37b-8b8e-4531-8c9e-e14ed8d6f218
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.