PL EN


2013 | 8 |
Article title

Ubóstwo w dobie globalizacji w perspektywie nauczania społecznego Benedykta XVI oraz nauk społecznych

Authors
Content
Title variants
EN
Poverty in a Globalizing World in the Perspective of the Social Teaching of Pope Benedict XVI and Social Sciences
Languages of publication
Abstracts
PL
Głównym tematem artykułu jest analiza nauczania społecznego Benedykta XVI, wyrażonego w encyklice „Caritas in veritate”, na temat ubóstwa. Papieskie nauczanie ujęte jest w formie refleksji antropologicznej i teologicznej. Jednocześnie w encyklice zostaje zastosowana interdyscyplinarna perspektywa charakterystyczna dla katolickiej nauki społecznej. Dzięki takiemu podejściu metodologicznemu chrześcijańska refleksja dotycząca problematyki ubóstwa, nierówności, wykluczenia i przemian globalnych może zostać zestawiona z wynikami badań społecznych. Papież wskazuje na rosnące w dobie globalizacji nierówności ekonomiczne, ale potwierdza także pozytywny wpływ współpracy gospodarczej. Artykuł identyfikuje również teorie rozwoju społecznego, które Benedykt XVI stosuje w swej diagnozie społecznej. Dzięki zestawieniu papieskiej refleksji społecznej oraz badań z zakresu ekonomii, socjologii i politologii autor artykułu dokonuje analizy swoistego interdyscyplinarnego sprzężenia pomiędzy katolicką nauką społeczną a innymi naukami społecznymi.
EN
The main task of the paper is to analyse pope Benedict XVI’s social teaching on poverty as introduced in the encyclical letter ‘Caritas in veritate’. While the methodological language of the papal teaching is anthropological and theological in character, the document uses its own interdisciplinary approach that is characteristic of Catholic Social Teaching. Consequently such a Christian reflection on social issues like poverty, inequality, marginalisation and globalisation can be compared with other social findings. In the global context the pope identifies growing economic inequalities but also the advantages of cooperation within the global economy. The analysis also discerns the theories of social development that are convergent with the papal social diagnosis. Finally, comparing the pope’s social teaching with some studies in economy, sociology and political sciences, the author of the paper examines the possibility to construct an interdisciplinary link between Catholic Social Teaching and other social sciences.
Year
Volume
8
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a9b80aec-8455-406d-86d1-c597a8a23ea9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.