PL EN


Journal
2014 | 27/I | 25-40
Article title

The Problem of Piracy in the Relationship between the Christians and Arabs from Northern Africa between 11th and 15th Centuries

Content
Title variants
PL
Problem piratów w relacjach żeglugowych pomiędzy chrześcijanami i Arabami z Afryki Północnej od XI do XV wieku
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Throughout the period between the 11th and 15th centuries, Christian and Arabic countries as well as territorial dominions, although faced with feudal political chaos, managed to take joint action against pirates. Piracy was unanimously treated as a major risk both to inshore safety and safety at sea, as well as to trade and economic growth. Attempts were made to establish institutional framework for prosecuting the pirates and setting terms under which respective counties would remain legally liable. International treaties had laid foundations for the aforementioned framework and imposed certain liabilities on the countries. A number of treaties concluded during the period under discussion and published by an archivist in the 19th century enables modern researchers to get to know the Law of Nations created somewhere in between the Islamic and European legal cultures.
PL
W okresie od XI do XV wieku chrześcijańskie i arabskie państwa oraz władztwa terytorialne, mimo że funkcjonowały w warunkach feudalnego chaosu politycznego, były zdolne do wypracowania jedności działań skierowanych przeciwko piratom. Piractwo traktowano zgodnie jako zagrożenie bezpieczeństwa morskiego i przybrzeżnego a także zagrożenie handlu i rozwoju gospodarczego. Próbowano stworzyć ramy instytucjonalne do wspólnego ścigania piratów oraz wypracować zasady odpowiedzialności karnej państw. Ich podstawą były zawierane traktaty międzynarodowe, nakładające na państwa określone zobowiązania. Zbiór traktatów z tego okresu opublikowany w XIX wieku przez archiwistę umożliwia współczesnym badaczom zapoznać się z prawem międzynarodowym tworzonym na pograniczu islamskiej i europejskiej kultury prawnej
Journal
Year
Volume
Pages
25-40
Physical description
Contributors
 • Politechnika Koszalińska
References
 • Aristid Gavillot J.-C.: Les capitulations et la réforme judiciaire. Essais sur les droits des Européens en Turquie et en Egipte, Paris 1875
 • Arystoteles: Polityka, Warszawa 2011
 • Ballan M.: Fraxinetum, A Glimpse into the Mediterranean World of the Tenth Century?, “A Journal of Medieval and Renaissance Studies” 2010, vol. 41
 • Barbour N.: L’influence de la géographie et de la puissance navale sur le destin de l’Espagne musulmane et du Maroc, Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, Année 1970, vol. 8, no. Spécial
 • Braudel F.: La Méditerranée et le monde Méditerranéen à l’époque de Philip II, Paris 1987, vol. II
 • Coulet du Gard R.: La Course et la Piraterie en Méditerranée, Paris 1980
 • Crowley R.: Morskie Imperia. Batalia o panowanie na Morzu Śródziemnym 1521– 1580, Poznań 2012
 • Dalègre J., Grecs et Ottomans 1453–1923 de la chute de Constantinopole à la disparition de l’empire Ottoman, Paris 2002
 • de la Mas Latrie L.: Traités de paix et de commerce. Dokuments divers concrnat les relations des chrétiens avec les Arabes de l’Afrique septentrionale, Paris 1866, vol. 1
 • de Mas Latrie L.: L’officium robarie ou l’office de la piraterie à Gênes au Moyen Âge, Biblithèque de l’école des Chârtre, Années 1892, vol. 53, no. 53
 • Doumerc B.: Des Echelles du Levant aux brumes atlantiques, in: Venice 1500, La puissance, la novation et la concord: le triomphe du mythe, ed. Ph. Braunstein, Paris, pp. 132–133
 • Grand dictionnaire encyclopédique Larousse, vol. 2, Paris 1982
 • Kolb R.: La bonne foi en droit international public, Revue Belge de Droit Internationale 1998/2
 • Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzona w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r., Dz. U. z 2002, Nr 59, poz. 543
 • Lettre de Jaques II, roi d’Aragon, á Abou-Saïd-Othman, 1323, I mai, de Barcelone, in: L. de la Mas Latrie: Traités de paix et de commerce, vol. 2
 • Lettre des conseillers de municipaux de Barcelone, de 6 novembre 1315, in: L. de la Mas Latrie : Traités de paix et de commerce, vol. 2
 • Libera K.: Prawo konsularne, Warszawa 1952, p. 8
 • Łukasik L.: Społeczność międzynarodowa wobec problemu piractwa morskiego – wybrane aspekty prawne, “Prawo Morskie”, vol. XXV
 • Makowski A.: Aspekty prawne międzynarodowych sił morskich w zwalczaniu piractwa, “Prawo Morskie”, vol. XV
 • Menefee S.P.: Świat piratów morskich, Gdańsk 1982
 • Sutor J.: Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 1977
 • Traité de paix et de commerce conclu pour la trente et un années solaire entre la république de Florence et de Pise et le roi de Tunis, 1445, 23 avril [á Tunis], in: L. de la Mas Latrie, Traités de paix et de commerce
 • Traité de paix et de commerce conclu pour le quatre ans entre Jaques II, rois d’Aragon, de Valence, de Sardaigne et de Corse, et Abou-Yahia Abou-Bekr, roi de Tunis et de Bougie en 1314; L. de la Mas Latrie: Traités de paix et de commerce, vol. 2
 • Traité perpétuel de paix et de commerce entre Abou-Farès Abd-el-Aziz, roi de Tunis, d’une part, la république de Florence et de Pise et le seigneur de Piombino, d’autre part, conclu en 1421, in: L. de la Mas Latrie: Traités de paix et de commerce, vol. 2
 • Walczak A.: Piractwo i terroryzm morski, Szczecin 2004
 • Wardin K.: Współczesne piractwo morskie zagrożeniem dla międzynarodowego transportu morskiego, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 2009, XLX, no. 3 (178)
 • Zaorski R.: Konwencje genewskie o prawie morza, Gdańsk 1962
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a9ba4719-8e99-480d-9075-e770d922abfa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.