PL EN


2012 | 1(13) | 213-220
Article title

Profesor Maria Honowska. Morfologia słowiańska – od synchronii do diachronii

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Professor Maria Honowska. Slavonic morphology from synchrony to diachrony
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents an outline of scientific achievements of Prof. Maria Honowska in the field of Slavonic morphology. Considering their thematic and methodological diversity, it signals rather than analyses the issues she tackled. Much attention is devoted to research methodology. In her studies on modern morphology of the Slavonic languages, M. Honowska often stressed the importance of the historical aspect, and the need of a wide linguistic, grammatical and material context in considering various phenomena, while taking into account teleological tendencies and self-regulatory nature of language.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
References
 • Bajerowa I., 2005, Warszawianka? Krakowianka? A może Góralka? (rzecz o Jubilatce), [w:]H. Mieczkowska, B. Suchoń-Chmiel (red.), Język i literatura słowacka w perspektywiesłowiańskiej, Kraków, s. 7–10.
 • Brodowska M., 1955, Historyczne procesy przekształceń polskiego celownika w formy przyimkowe,„Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” I, s. 9–58.
 • Honowska M., 1963, Geneza złożonej odmiany przymiotników w świetle faktów języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, Wrocław.
 • Honowska M., 1968, O mechanizmach pewnych procesów morfologicznych (z historii językówsłowiańskich), „Biuletyn PTJ” XXVI, s. 127–138.
 • Honowska M., 1975, Problemy historii fleksji słowiańskiej na tle nowszych ujęć synchronicznych,Wrocław.
 • Honowska M., 1976, [rec.:] R. Laskowski, Studia nad morfonologią współczesnego językapolskiego, Wrocław 1975, „Język Polski” LVI, s. 220–224.
 • Honowska M., 1978, Za novite metodi v oblastta na slavjanskata morfologija, [w:] Slavističniproučvanija,Sofija, s. 177–183.
 • Honowska M., 1979a, O morfologii historycznie, ale przekrojowo, „Język Polski” LIX, s. 245–250.
 • Honowska M., 1979b, Uwagi o fonologicznej i morfologicznej dystrybucji polskich spółgłosekś, ź, ć, dź, [w:] J. Safarewicz (red.), Opuscula Polono-Slavica. Księga Jubileuszowa poświęconaprof. S. Urbańczykowi, Wrocław, s. 135–140.
 • Honowska M., 1990, Wartość badań czysto synchronicznych dla obserwacji procesów rozwojowych,„Polonica” XV, s. 5–11.
 • Honowska M., 1991, Współczesna polska apofonia, [w:] A. Kowalska, A. Wilkoń (red.), Studiapolonistyczne (Księga Jubileuszowa poświęcona prof. I. Bajerowej), „Prace Naukowe UniwersytetuŚląskiego” nr 1178, „Prace Językoznawcze” 19, Katowice, s. 54–59.
 • Honowska M., 1996, Temat fleksyjny w badaniach historycznych, [w:] M. Kucała, W.R. Rzepka(red.), Studia historycznojęzykowe II, s. 31–34.
 • Honowska M., 1999a, Jak zainteresować gramatyką historyczną, [w:] M. Wojtyła-Świerzowska(red.), Synchronia i diachronia. Materiały z konferencji „Problematyka historycznojęzykowawe współczesnym językoznawstwie i jej miejsce w dydaktyce”, Kielce, s. 55–58.
 • Honowska M., 1999b, Ślady zmiennych modeli typologicznych w polskiej gramatyce historycznej,„Prace Filologiczne” XLIV, s. 233–237.
 • Honowska M., 2000, Przyczynki do historii imperativu, [w:] W. Stępniak-Minczewa, W. Boryś (red.),Studia slawistyczne (ofiarowane Profesorowi Jerzemu Ruskowi na 70. urodziny), Kraków, s. 89–93.
 • Jakobson R., 1948, Russian Conjugation, „Word“ IV, s. 155–167.
 • Kucała M., 1996, Semantyzacja wariantywności fleksyjnej w języku polskim, [w:] M. Kucała,W.R. Rzepka (red.), Studia historycznojęzykowe II, s. 36–37.
 • Laskowski R., 1975, Studia nad morfonologią współczesnego języka polskiego, Wrocław.
 • Sławski F., Mieczkowska H. (red.), 1995, Studia z językoznawstwa słowiańskiego, Kraków.
 • Wróbel H., 1995, Maria Honowska, [w:] F. Sławski, H. Mieczkowska (red.), Studia z językoznawstwasłowiańskiego, Kraków, s. 7−8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a9ba63a3-2858-43d9-9d30-af60ea370dfe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.