PL EN


2018 | 509 | 199-210
Article title

Terytorialne zróżnicowanie nadwyżki operacyjnej i inwestycji w gminach i miastach na prawach powiatu województw wielkopolskiego i lubelskiego

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Obowiązywanie od 2011 r. wymogu równoważenia budżetu jednostek samorządu terytorialnego w części bieżącej, a od 2014 r. indywidualnego wskaźnika zadłużenia, wyliczanego na podstawie nadwyżki operacyjnej, skutkowało przeformułowaniem gospodarki finansowej tych jednostek na generowanie większej nadwyżki operacyjnej w celu prowadzenia przez te jednostki działalności inwestycyjnej. Wzrosło tym samym znaczenie nadwyżki operacyjnej w budżecie jednostek samorządowych. Im wyższa jest jej wartość, tym większe są możliwości realizacji inwestycji przez te jednostki. Celem artykułu jest analiza i ocena zróżnicowania nadwyżki operacyjnej i wydatków inwestycyjnych w gminach i miastach na prawach powiatu województw wielkopolskiego i lubelskiego. Realizacji celu posłużyła analiza takich wskaźników, jak średnie dochody i wydatki bieżące, wynik operacyjny oraz wydatki majątkowe. Dokonano również charakterystyki badanych województw i gmin.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a9c4a4dc-80bb-4601-83fc-aed31e9e33c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.