Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 6 (809) | 165-181

Article title

Ocena wielkości obciążeń powodowanych wypadkami przy pracy w przemyśle w latach 2010 – 2015

Authors

Title variants

EN
Assessment of the Cost of Accidents at Work in Industry (from 2010 to 2015)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Pomimo wykazywanej poprawy warunków pracy, charakteryzującej się przede wszystkim spadkiem liczby ofiar śmiertelnych problemem pozostaje wciąż duża całkowita liczba wypadków. Występowanie zdarzeń wypadkowych związane jest z powstawaniem istotnych obciążeń dla wszystkich uczestników procesu pracy. Szacuje się, że straty związane z wypadkami przy pracy stanowią klika procent bieżących kosztów działania przedsiębiorstw. Stanowią również istotne obciążenie dla budżetu państwa. Uzyskane wyniki wskazały , że poziom pomimo zmniejszania się liczby zdarzeń wypadkowych będących wynikiem poprawy bezpieczeństwa wzrasta koszt tychże świadczeń. Może to być związane ze wzrostem ciężkości zdarzeń wypadkowych. Równocześnie zauważyć należy, że różnice pomiędzy liczbą poszkodowanych w wypadkach przy pracy a liczbą wypłaconych świadczeń wskazują, że w objętym badaniami okresie w obszarze przetwórstwa przemysłowego jedynie część poszkodowanych otrzymało świadczenia z tytułu wypadków przy pracy. Poziom obciążeń związanych z wypadkami przy pracy potraktowano jako wskazówkę do kierunku podejmowania działań doskonalących, nalężących do rozwiązań technicznych, przedsięwzięć organizacyjnych oraz związanych z tzw. czynnikiem ludzkim.
EN
Despite demonstrated improvements in working conditions consisting mainly in a drop in fatalities, the large overall number of accidents at work continues to pose a considerable challenge. Occupational accident related losses are estimated at several percent of operating expenses in enterprises. They also considerably deplete the state budget. The study has found that despite reductions in the overall number of accidents, which were achieved by improving safety, the total costs of such accidents, and specifically the total compensation payouts, are nevertheless rising. This trend may be attributed to an increased severity of individual accident events. Note also the discrepancy between the number of occupational accident victims and the number of compensation payments, which suggests that only some of the accident victims in the processing industry actually received compensation during the period in question. Occupational accident statistics were used as a basis for planning improvements in the realms of technology, organization and human-factor management.

Contributors

author
  • dr inż. Adam Górny, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakośc

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a9c844df-3267-494e-92f5-aabaf93ea1ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.