PL EN


2012 | 4 | 6 | 188-199
Article title

Placówka wywiadowcza Oddziału II Sztabu Głównego (Generalnego) w Szczecinie

Content
Title variants
EN
Intelligence post of the Second Branch of the General Staff in Szczecin
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Z chwilą otwarcia placówki konsularnej w Szczecinie w 1925 r. stało się rzeczą oczywistą, że oprócz prac konsularnych wynikających z zadań dyplomatycznych placówka ta powinna prowadzić także działania ukryte – wywiadowczo-obserwacyjne i agenturalne. Szczecin był najważniejszym miastem w pruskiej prowincji Pommeren, z największym niemieckim portem na Bałtyku. Swoją siedzibę miały tutaj II Okręg Wojskowy Reichswehry (II Wehrkreis) i placówka Abwehry. To jedno z miast we wschodnich Niemczech (oprócz Wrocławia, Królewca i Frankfurtu nad Odrą), w których Abwehra organizowała swój płytki wywiad i działalność dywersyjną. Do szczecińskiego konsulatu docierali kolejni rezydenci, którzy mieli kierować działaniami wywiadowczymi: Witold Kolankowski (pełnił funkcję konsula), Adam Biedrzyński, Jan Chmarzyński (Stefan Chrystian), Franciszek Brzeziński, Wacław Gilewicz (organizator placówki wywiadowczej „Bombaj”), Kazimierz Ziembiewicz (organizator placówki wywiadowczej „Port”), Feliks Albiński i Marian Józef Kadulski. W pierwszym okresie rezydenci zajmowali się głównie obserwacją szczecińskiego portu, przez który drogą morską z Leningradu do Szczecina (jako portu przeładunkowego) odbywał się transport sowieckiej amunicji dla niemieckiej Reichswery. Niewątpliwie najważniejszy okres związany z działalnością wywiadowczą łączy się z istnieniem placówek „Bombaj” i „Port”, które osiągnęły znaczne sukcesy w pozyskiwaniu informacji o działalności Niemców, przygotowaniach militarnych i wzroście zagrożenia wojennego ze strony naszych zachodnich sąsiadów.
EN
From the opening of a consular post in Szczecin in 1925 it has become obvious that apart from consular work relative to diplomatic tasks, undercover (intelligence, surveillance and agentural work) work should also be conducted. Szczecin was the most important town in Pommeren (the Prussian province) where the largest German port on the Baltic Sea was located. The Second Military Branch of the Reichswehr (II Wehrkreis) and an important post of the Abwehr were located in Szczecin. It is one of the cities in eastern Germany except Wrocław, Królewiec and Frankfurt (Oder) where the Abwehr organized its cross border intelligence collection and sabotage actions. The following residency officers headed intelligence activities at the Szczecin-based consulate: Witold Kolankowski (performed a function as consul), Adam Biedrzyński, Stefan Chrystian (Jan Chmarzyński), Franciszek Brzeziński, Wacław Gilewicz (organizer of the “Mumbai” intelligence post), Kazimierz Ziembiewicz (organizer of the „Port” intelligence post), Feliks Albiński and Marian Józef Kadulski. Initially, tasks of residency officers included mainly surveillance of the Szczecin port through which from Leningrad a maritime transportation of Soviet ammunition for the German Abwehr was conducted. Undoubtedly, the most important period relative to intelligence activities is linked to the “Mumbai” and “Port” posts which achieved significant important successes in gathering information relative to German activity, military preparations and increase of military threat posed by our western neighbours.
Keywords
Year
Volume
4
Issue
6
Pages
188-199
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a9c9f4aa-526c-4830-bdfb-cf8b8dd41153
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.