Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 21 | 1(78) | 41-47

Article title

Zasady rachunkowości w sektorze small business

Title variants

EN
Accounting principles in the small business sector

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Omówione w niniejszym artykule zagadnienia odnoszą się do zasad rachunkowości stosowanych przez podmioty nie podlegające in definicio polskiemu prawu bilansowemu. Prezentację przeprowadza się w nawiązaniu do teorii rachunkowości jako systemu opisu zjawisk i procesów gospodarczych oraz omawiając kluczowe elementy zasad rachunkowości, których zastosowanie w małych podmiotach może być uzasadnione m.in. jako wykładnia rozliczeń podatkowych.
EN
The issues discussed in this article refer to accounting principles applied by entities that are not a subject to Polish balance law in definition. The presentation is carried out in relation to accounting theory as a description system of economic phenomena and processes, and discussing key elements of accounting principles, the use of which in small entities may be justified, among others, as an interpretation of tax settlements.

Year

Volume

21

Issue

Pages

41-47

Physical description

Dates

published
2018-05

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Katedra Zarządzania Operacyjnego i Marketingu, ul. prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Poland

References

 • Czubakowska K., Gabrasiewicz W., Nowak E., Podstawy rachunkowości zarządczej, PWE, Warszawa 2006.
 • Dobija M., Jędrzejczyk M., Szkice z historii rachunkowości, PTE, Kraków 2011.
 • Gierusz B., Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk 2013.
 • Gmytrasiewicz M., Vademecum rachunkowości. Rachunkowość. Podstawowe założenia i zasady, Difin, Warszawa 2008.
 • Kiziurkiewicz T., Sawicki K., Rachunkowość małych podmiotów, PWE, Warszawa 2012.
 • Krzywda D, Rachunkowość finansowa, FRR, Warszawa 1999.
 • Kuczyńska-Cesarz A., Zasady rachunkowości, Skrypty i Podręczniki nr 25, EKO Edukacja, Warszawa 1997.
 • Kumor I., Nadrzędne zasady rachunkowości a wartość bilansowa przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2014, nr 804.
 • Messner Z, Pfaff J., Podstawy rachunkowości finansowej, SKwP, Warszawa 2010.
 • Michalczyk L., Relacja wybranych segmentów prawa bilansowego z prawem podatkowym, „Pieniądze i Więź” 2012, nr 3.
 • Michalczyk L., Współczesne nurty rachunkowości w aspekcie realizacji celów ekonomicznych przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji” 2011, nr 2.
 • Nowak E., Rachunkowość kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2002.
 • Olchowicz I., Vademecum Rachunkowości. Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa 2011.
 • Padurek B., Zasady rachunkowości, cz. 1, Wyd. Bożena Padurek, Wrocław 2012.
 • Sojak S., Rachunkowość zarządcza, TN OiK „Dom Organizatora”, Toruń 2003.
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (DZ.U. z 2013 poz. 330 ze zm.).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1506-7513

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a9cb8777-3457-480c-a022-470b56804fcd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.