PL EN


2016 | 35(4) | 59-73
Article title

O uwarunkowaniach rozwojowych klinicznej pracy socjalnej w Polsce

Content
Title variants
EN
The development conditions of clinical social work in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia wybrane uwarunkowania profesjonalizacji pracy socjalnej w Polsce, odnosząc się zarazem do specjalizacji w klinicznej pracy socjalnej. Autor mianem klinicznej pracy socjalnej określa gotowość do pracy z Drugim opartej na bezpośrednim kontakcie, dialogu i terapeutycznej relacji, ale i interdyscyplinarnym sposobie myślenia o człowieku i społeczeństwie. Przedstawia jej uwarunkowania, takie jak: wolny rynek, społeczeństwo obywatelskie, samoorganizacja pracowników socjalnych, ich uprawnienia zawodowe oraz zawodowe specjalizacje w pracy socjalnej. Orientacja kliniczna jest ukazana na tle innych orientacji w pracy socjalnej: instrumentalnej, funkcjonalnej i krytycznej.
EN
The article discusses the context of the professionalization of social work in Poland. It focuses on the specialisation in clinical social work. As clinical social work is understood work with the Other based on direct contact, dialogue, therapeutical relation and more generally — on an interdisciplinary understanding of human being and society. Such contextual factors of is emergence are presented in the article as: free market, civil society, self-organization of social workers, their professional powers and specific specialisations within social work. A clinical orientation is discussed against the backdrop of other orientations in social work, that is: an instrumental, functional and critical orientations. Key words: clinical social work, professionalization of social work
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
References
  • Biestek, F.P. (1961). The Casework Relationship. London: Allen & Unwin.
  • Chmielowski, A. (2004). Pisma Adama Chmielowskiego św. Brata Alberta (1845-1916). Kraków: Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy.
  • Dominelli, L. (1997). Sociology for Social Work. London: Macmillan.
  • Honneth, A. (2012). Walka o uznanie. Moralna gramatyka konfliktów społecznych. Kraków: NOMOS.
  • Howe, D. (2013). Empatia. Co to jest i dlaczego jest taka ważna?. Warszawa: Oficyna Ingenium.
  • Lorenz, W. (2005). Social Work and a New Social Order — Challenging Neo-liberalism's Erosion of Solidarity. Social Work and Society, Vol. 3, Issue 1, s. 93-101.
  • Szmagalski, J. (2016). Jedna czy wiele? Rozwój koncepcji pracy socjalnej na świecie. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
  • Węgrzycki, A. (2014). Wokół filozofii spotkania. Kraków: Wydawnictwo WAM.
  • Załęski, P.S. (2012). Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a9d855e5-1be2-4966-beb8-8a904fb999e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.