Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 514 | 311-319

Article title

Ekspansja zrównoważonej karty wyników w kierunku społecznej odpowiedzialności biznesu

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Ważnym elementem strategii każdej jednostki gospodarczej jest zadbanie o niefinansowe aspekty sukcesu. Dlatego też przedsiębiorstwa dbają o relacje nie tylko z właścicielami i inwestorami, lecz również ze wszystkimi pozostałymi interesariuszami. Najczęściej jest to realizowane poprzez wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR). W związku z tym głównym celem artykułu jest przedstawienie działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu i rozszerzenie zrównoważonej karty wyników (Balanced Scorecard – BSC) o jej elementy. Dokonano modyfikacji zrównoważonej karty wyników o cele i mierniki w zakresie CSR poprzez ich uwzględnienie we wszystkich czterech klasycznie stosowanych perspektywach zrównoważonej karty wyników lub wydzielenie kolejnej perspektywy w strukturze już funkcjonującej zrównoważonej karty wyników. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: przegląd literatury, analiza dokumentów źródłowych i analiza porównawcza.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a9e51cf3-7414-4b2c-bd0d-2e25bbabe4ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.