PL EN


2009 | 4(70) | 28-33
Article title

Licencjonowane zawody obsługujące sektor nieruchomości w Polsce i ich firmy

Content
Title variants
EN
Certified professionals operating in Polish Real Estate market and their companies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ustawa o gospodarce nieruchomościami wprowadziła trzy licencjonowane zawody związane z obsługą sfery nieruchomości: pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcę nieruchomości i rzeczoznawcę majątkowego. W opracowaniu scharakteryzowano zakres i zasady funkcjonowania tych zawodów oraz przedstawiono firmy, w ramach których realizują swe zadania. Dokonano jakościowej i ilościowej charakterystyki firm zajmujących się w Polsce pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, zarządzaniem nieruchomościami, rzeczoznawstwem majątkowym.
EN
Act on real estate economics, introduced three certified professions operating in real estate market: real estate broker, property manager and real estate valuator. The paper presents scope of activities of the professions, regulations that rule the operations of the professions. Presented were also companies within which professionals operate. The Authors conducted quantitative and qualitative description of companies operating as real estate brokers, property management and valuators.
Year
Issue
Pages
28-33
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego
References
  • Belniak S., Rozwój rynku nieruchomości w Polsce na tle krajów wysoko rozwiniętych, Wyd. AE Kraków 2001,
  • Bryx M. Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Poltext Warszawa 2006
  • Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K., Ile jest warta nieruchomość, Poltext, Warszawa 2004,
  • Nalepka A., Zarządzanie nieruchomościami. Wybrane zagadnienia, Wyd. AE Krakow 2006,
  • Podmioty obsługujące rynek nieruchomości – kierunki rozwoju, badania statutowe nr 38/KENi-PI/1/2008/S/454, kierownik Adam Nalepka, UE Kraków 2008,
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, Dz. U. nr 115, poz. 741 (Ugn)
  • Ustawa z dnia 22 września 2004 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz. U. nr 141, poz. 1492. (Ugnz)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, Dz. U. nr 31, poz. 189, (Rnl).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a9e6884d-920d-4be8-89d1-be3a88df2ca3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.