PL EN


2019 | 2 (52) | 29-40
Article title

The Internet of Things solutions in the process of eliminating waste according to Lean Management assumptions

Content
Title variants
PL
Rozwiązania Internet of Things w procesie eliminacji marnotrawstwa według założeń Lean Management
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The Internet of Things solutions in addition to their most popular consumer use in the form of smartphones, smart watches and many smart home solutions have the potential to be used in a production environment for more effective work. Due to the number of processes taking place in such enterprises and the multitude of tools used, the possibilities of implementing such solutions are unlimited. Taking the example of the types of waste that occur in enterprises as detailed in the process of the development of the Lean Management concept, the authors of the article point to the possible use of the Internet of Things tools while eliminating waste, which reduces costs and creates a competitive advantage of the company. The considerations presented in the article were presented on the basis of conducted literature research and using such research methods as case analysis, direct participation of the authors in the selected cases and co-participating in observations.
PL
Rozwiązania Internet of Things, oprócz swojego najpopularniejszego, konsumenckiego wykorzystania w postaci np. smartfonów, inteligentnych zegarków oraz wielu rozwiązań z zakresu inteligentnego domu, mogą być wykorzystywane w środowisku produkcyjnym do efektywniejszego wykonywania pracy. Ze względu na liczbę zachodzących w takich przedsiębiorstwach procesów i stosowanych narzędzi możliwości tego typu rozwiązań są nieograniczone. Biorąc za przykład wyszczególnione w procesie rozwoju koncepcji Lean Management rodzaje marnotrawstwa w przedsiębiorstwach, autorzy artykułu wskazują na możliwe zastosowanie narzędzi Internetu Rzeczy do ich eliminacji, co wpływa na redukcję kosztów i tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Zaprezentowane w artykule rozważania przedstawione zostały na podstawie przeprowadzonych badań litera- turowych oraz przy wykorzystaniu takich metod badawczych, jak analiza przypadków, bezpośredni udział autora w identyfikowanych przypadkach, a także obserwacji współuczestni- czących.
Year
Issue
Pages
29-40
Physical description
References
  • Ashton K., 2009, That – ‘Internet of things’ thing, RFID Journal.
  • Bednarz K., 2019, What is Lean Management?, Lean Center, http://www.leancenter.pl/bazawiedzy/lean-management.
  • Evans D., 2011, The Internet of Things – How the Next Evolution of the Internet Is Changing Everything, CISCO Internet Business Solutions Group (IBSG) White Paper.
  • Kwiatkowska E.M., 2014, Development of the Internet of Things – opportunities and threats, online Antimonopoly Quarterly and Regulatory no. 8(3), Scientific Publisher of the Faculty of Management at the University of Warsaw.
  • Lean Enterprise Institute, 2019, Standardized work: The foundation for kaizen, https://www.lean.org/Workshops/WorkshopDescription.cfm?WorkshopId=20.
  • Lean Masters, 2019, Stability, http://www.leanmasters.com/5-phase-lean-implementation-approach/stability/.
  • Nahmens I., Mullens M.A., 2008, The impact of product choice on lean homebuilding, Construction Innovation, Emerald Publishing Limited, Bingley.
  • Ono T., 2011, Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production, Taylor & Francis Inc..
  • Overview of Lean Tools, Techniques & House of Lean, https://www.sixleansigma.com/index.php/wiki/lean/overview-lean-tools-techniques-house-of-lean/, taken on: 20/20/2019.
  • Xendo #lean six sigma value stream mapping (theory + case), https://www.xendo.com/news-blog /blog /148-value-stream-mapping, downloaded on: 20/11/2019.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a9e9b061-21f1-461e-a627-136e244031c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.