PL EN


2013 | 161 | 102-112
Article title

Wpływ programów restrukturyzacji na ograniczenie zatrudnienia górników

Content
Title variants
EN
Influence of Restructuring Programmes on Limiting Employment of Miners
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the article discussed restructuring programmes of mining carried out in Poland and their influence on limiting an employment in the sector were discussed. None of them was fully carried out according to previous assumptions. Initial actions were characterised by failures, however after all one should assess the course of taken corrective actions positively. An employment in the industry was seriously limited what caused the distinctive improvement in its economic effectiveness.
Year
Volume
161
Pages
102-112
Physical description
Contributors
References
 • M. Turek: Zmiany struktur kopalń i wskaźników techniczno-ekonomicznych w procesie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. GIG, Katowice 2003, s. 24.
 • M. Porada-Rochoń: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia. Difin, Warszawa 2009, s. 68.
 • M. Garstka: Restrukturyzacja przedsiębiorstwa: podział przez wydzielenie. CeDeWu, Warszawa 2008, s. 21.
 • A. Stępniak-Kucharska, D. Stos: Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Przesłanki i procedury. PWSZ, Skierniewice 2009, s. 38.
 • M. Walewski: Przegląd rządowych programów restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 1989-1998. W: Tworzenie zatrudnienia a restrukturyzacja ekonomiczna. Red. S. Golinowska i M. Walewska. CASE, Warszawa 2000, s. 146.
 • A. Przybyłka: Restrukturyzacja kluczowych gałęzi przemysłu w województwie śląskim. W: Społeczny obraz Śląska na przełomie wieków. Red. L. Frąckiewicz. AE, Katowice 2004, s. 94-95.
 • A. Przybyłka: Historyczne aspekty zabezpieczeń socjalnych górników na Górnym Śląsku. UE, Katowice, 2011, s. 206.
 • Program łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego. Katowice 2003, s. 8.
 • A. Gumiński, A. Karbownik, K. Wodarski, S. Jędrychowski: Restrukturyzacja zatrudnienia w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1998-2006. "Wiadomości Górnicze" 2008, nr 3, s. 168.
 • A. Karbownik, M. Turek: Restrukturyzacja zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego w latach 1998-2002. "Wiadomości Górnicze" 2003, nr 10, s. 439.
 • Informacja o przebiegu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego ze szczególnym uwzględnieniem 2005 roku. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006, s. 3.
 • H. Paszcza: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce w 2008 roku. "Wiadomości Górnicze" 2009, nr 5, s. 285.
 • Program działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011, s. 6.
 • Informacja o przebiegu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w 2011 roku. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2012, s. 13.
 • Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w grudniu oraz w 2012 roku. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2013, s. 26.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a9f12eca-a70f-44e4-b236-0c9ebb13354d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.