Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 26 | 53-77

Article title

Trzy niby‑odsłony – trudności Petroniuszowego Satyrikonu z odbiorem w kulturze polskiej

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Three kind of views. The difficulties of Petronius’ Satyricon presence in Polish culture

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The Satyricon of Petronius (first century AD) is one of the masterpieces of world literature. While in Europe it was regularly translated from the seventeenth century, these translators in Poland caught him until the early twentieth century. First the most famous part of the work, The Banquet of Trimalchio, translated Leopold Staff. Subsequently, Satyricon was translated by Mieczysław Brożek (1968) and Leszek Wysocki (2011). Unfortunately, the translations will not be permanently engraved in Polish culture. The causes of this condition were the lack of ability of some translators, improper practices of publishing and finally the excessive conservatism of the critics.

Keywords

Year

Volume

26

Pages

53-77

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza

References

 • Albrecht von, M., (1992), Geschichte der römischen Literatur. Von Andronicus bis Boethius. Mit besonderer Berücksichtigung für die Neuzeit, K.G. Saur Verlag, München.
 • Cytowska, M., Szelest, H. (1992), Literatura rzymska. Okres cesarstwa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Holzberg, N., (2003), Powieść antyczna, przeł. M. Wójcik, Homini, Kraków.
 • Jarniewicz, J. (2012), Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim, Znak, Kraków.
 • Kołodziejczyk, S. (1963), „Literatury starożytne”, Rocznik Literacki, s. 382-398.
 • Kołodziejczyk, S. (1968), „Literatury starożytne”, Rocznik Literacki, s. 485-481.
 • Korpanty, J. (2004), „O nowy przekład «Satyryków» Petroniusza, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 16, s. 93-101.
 • Korpanty, J. (2012), „Petroniusz Arbiter, «Satyrikon», tłumaczenie polskie i komentarz Leszek Wysocki”, Nowy Filomata 2, 16.
 • Krawczuk, A. (2005), Spotkania z Petroniuszem, Iskry, Warszawa.
 • Malinowski, G. „Od poetów do profesorów – uwagi na temat przekładów I ody Safony «Modlitwa do Afrodyty»”, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 16, s. 5-26.
 • Pannwitz, R. (1928), „Traducción y filólogos”, w: Vega, M.A. (red.) (1994), Textos clásicos de teoría de la traducción, Cátedra, Madrid, s. 297-298.
 • Petroniusz (1963), Uczta Trymalchiona, przeł. L. Staff, Czytelnik, Warszawa.
 • Petroniusz (1968), Satyryki, przeł i oprac. M. Brożek, Ossolineum, Wrocław.
 • Petroniusz Arbiter (2011), Satyrikon, tłum pol. i komentarz L. Wysocki, Polska Akademia Umiejętności, Kraków, Biblioteka Przekładów z Literatury Starożytnej 17.
 • Plezia, T. (1998), Słownik łacińsko-polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sinko, T. (1957), „De reconstructione fabulae Menippeae Petronii”, Meander 12, s. 79.
 • Wesenberg, W. (2007), „Zur Wanddekoration im Hause des Trimalchio”, w. Castagna, L., Lefévre, E. (red.), Studien zu Petron und seiner Rezeption. Studi su Petronio e sulla sua fortuna, de Gruyter, Berlin, s. 267-283.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a9f276f8-136a-48a6-a501-dbc315fec087
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.