PL EN


2013 | 2 (8) | 254-269
Article title

Społeczno-ekonomiczne aspekty organizacji imprez sportowych

Content
Title variants
EN
Socioeconomic aspects of the organizationof sporting events
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The growth of demand for large sporting events caused that the process of organizing this type of events has become extremely complicated and toilsome. This is a result of rising public expectations with regard to participation in the mega events which are characterized by unpredictability, complication, and provides fans with a lot of emotions, sense of fulfillment, loyalty and satisfaction. Innovativeness and the using of logistics as a concept to optimize the processes associated with the gala are a key success factors according to sporting event which the author has analyzed and interpreted. The article contains an example of Euro 2012, as a large-scale sporting event that except economical benefits has promoted Poland as an attractive brand.
Keywords
Year
Issue
Pages
254-269
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • Abt S., Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1998.
 • Jawłowski A., Święty ład. Rytuał i mit mundialu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 • Jóźwik T., Dziedzictwo Euro 2012, „Forbes”, grudzień 2012.
 • Krawczyk S., Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001.
 • Raport na temat wpływu przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 na gospodarkę Polski, Warszawa, czerwiec 2010.
 • Roche M., Mega-Events and Modernity: Olympics and expos in the growth of global culture, Routledge, London 2000.
 • Ryba B., Organizacja imprez sportowych, Polska Korporacja Menedżerów Sportu, Warszawa 1998.
 • Sznajder A., Marketing sportu, PWE, Warszawa 2008.
 • Szymonik A., Logistyka w bezpieczeństwie i bezpieczeństwo w logistyce, „Logistyka” 2011, nr 2.
 • Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, DzU 2009, nr 62, poz. 504.
 • Wasilczuk J.E., Wpływ dużych wydarzeń sportowych na gospodarkę – aspekty teoretyczne, [w:] Euro 2012. Czy mała firma na Pomorzu może zyskać?, red. N. Daszkiewicz, J. Wasilczuk, WZiE Politechnika Gdańska, Gdańsk 2010.
 • Wasilczuk J.E., Zawadzki K., Euro 2012. Czy ten mecz można wygrać?, CeDeWu, Warszawa 2011.
 • Yoshida M., James J., Cronin J., Sport event innovativeness: Conceptualization, measurementand its impact on consumer behavior, ,,Sport Management Review” 2013, no. 16.
 • http://www.2012.org.pl.
 • http://swo.pwn.pl/haslo.php?id=11600.
 • http://www.zdium.wroc.pl/view/document/185.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a9f93654-89fd-4b53-b1a4-dc9076ad6f1e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.