PL EN


2010 | 15 | 156-164
Article title

Zróżnicowanie przestrzenne siły ekonomicznej wiodących przedsiębiorstw w regionie świętokrzyskim

Authors
Content
Title variants
EN
Spatial diversity of leading enterprises’ economic power in the Świętokrzyskie Region
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The economic performance of Świętokrzyskie Voivodeship is not one of the best in the country. The level of its development is visibly lower than in the majority of provinces. However, this situation is improving, especially due to development-oriented activities of the largest regional companies. The present study shows the spatial diversity of leading enterprises’ economic power in the Świętokrzyskie Region. The market power of the enterprises which were selected from among 120 of the leading entities was determined on the basis of the following factors: income value, number of employees and the number of capital and personal relationships. The ownership and generic structures were also taken into consideration.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Geografii, Zakład Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, patryk.brambert@ujk.edu.pl
References
 • Baza danych o przedsiębiorstwach Info Veriti, 2009, Info Veriti Polska, Warszawa, http://www.infoveriti.pl
 • Baza danych o przedsiębiorstwach Hoppenstedt Bonnier Information, 2009, HBI Polska, Płock, https://www.hbi.pl
 • Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON, 2009, GUS, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/regon/
 • Lijewski T., 2003, Koncentracja ośrodków aktywności gospodarczej w Polsce w świetle list 500 firm, Przegląd Geograficzny, nr 53, 3, s. 433–447
 • Ranking największych firm województwa świętokrzyskiego „Złota setka” (Edycja I), „Echo Dnia”, 12.09.2008
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013, 2008, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Kielce
 • Rogacki H., 2006, Large industrial enterprises in Poland: changes in the regional pattern, Questiones Geographicae, no 25, s. 53–59
 • Rogacki H. (red.), 2007, Geografia społeczno-gospodarcza Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Śleszyński P., 2002, Struktura i rozmieszczenie ośrodków zarządzania w polskiej gospodarce w 2000 r., Przegląd Geograficzny, nr 74, 2, s. 199–228
 • Śleszyński P., 2008, Duże przedsiębiorstwa w strukturze przestrzennej największych polskich miast, Prace Geograficzne nr 217, IGiPZ PAN, Warszawa
 • Wyszukiwarka podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym, 2009, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa, http://krs.cors.gov.pl
 • Wyżnikiewicz B., 1997, Regionalne zróżnicowanie siły ekonomicznej (na podstawie „Listy 500” największych przedsiębiorstw Gazety Bankowej), [w:] G. Gorzelak (red.), Przemiany polskiej przestrzeni, Studia regionalne i lokalne, nr 19 (52), Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, Warszawa, s. 205–228
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a9fa8d1c-3ad7-41d3-a6a6-7ce21f12ee36
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.