PL EN


2000 | 2(2) | 101-118
Article title

Przedsiębiorstwa "uczące się" w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ten jest wynikiem badań przeprowadzonych w ramach programu PHARE-ACE nad zjawiskiem przedsiębiorstw „uczących się” (learning enterprises) w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Prawie 400 przedsiębiorców z sześciu krajów (Polska, Węgry, Rumunia, Słowenia, Estonia, Macedonia) udzieliło odpowiedzi na pytania zamieszczone w ankiecie, zebrano także dane o kondycji ekonomicznej oraz fizycznej i instytucjonalnej infrastrukturze badanych regionów i miejscowości. W niektórych z badanych miejsc, dla pogłębienia analizy, przeprowadzono wywiady z lokalnymi liderami. Głównym celem badań była weryfikacja hipotezy mówiącej, że jednym z elementów transformacji gospodarczej krajów EŚW jest ekspansja nowego typu przedsiębiorczości – elastycznej, opartej na zdobyczach wiedzy i umiejętnościach pracowników, nowocześnie zarządzanej, otwartej na klienta. W toku badań podjęto próbę zidentyfikowania czynników determinujących tę przemianę i zachęcających menedżerów do działań innowacyjnych, zwiększających konkurencyjność firmy na rynku.
Keywords
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
References
  • Bellandi M., sierpień 1997, Localised productive knowledge and industrial districts as learning regions, referat przedstawiony na kongresie RSA w Rzymie, sierpień 1997.
  • Gorzelak G., 1995, Transformacja systemowa a restrukturyzacja regionalna, 1995, Warszawa: EUROREG – Katedra UNESCO Trwałego Rozwoju.
  • Hassink R., wrzesień 1997, What does the learning region mean for economic geography, referat przedstawiony na kongresie RSA – Frankfurt/Oder, Germany.
  • Kukliński A., 1990, „Local Development – Experiences and Prospects”, w: A. Kukliński (red.), Globality versus locality, 1990, Warsaw: University of Warsaw – Faculty of Geography and Regional Studies.
  • Tomaney J., J. Cornford, sierpień 1997, A third Way? Notes toward a critique of the network paradigm, referat przedstawiony na kongresie RSA w Rzymie, sierpień 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aa01c852-b3e6-40da-ace0-c95b1c2dbc59
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.