PL EN


2016 | 12 | 381-412
Article title

Charakterystyka form obrządku pogrzebowego na cmentarzysku w Cedyni (stanowisko 2, drugi etap prac badawczych w latach 1976–1985)

Content
Title variants
EN
The characterization of burial rites forms in the cemetery in Cedynia (site 2, the second stage of research in the years 1976–1985)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Abstract: In the article have been analysed forms of cremation and inhumation burials discovered in the cemetery in Cedynia in the years 1976–1985. The beginning of the necropolis functioning based on grave goods was dated to the end of the second half of the 11th century, and its decline to approximately mid-14th century. Three phases of use of the cemetery were determined. During the youngest one functioned here row churchyard cemetery, partially damaging burials from older phases.
Year
Volume
12
Pages
381-412
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Biermann F. 2009. Bootsgrab – Brandgrab – Kammergrab. Die slawischen Gräberfelder von Usedom im Kontext der früh- und hochmittelalterlichen Bestattungssitten in Mecklenburg und Pommern. Rahden/Westf.
 • Herrmann J.1968. Siedlung, Wirtschaft und gesellschaftliche Verhältnisse der slawischen Stämme zwischen Oder/Neiße und Elbe. Berlin.
 • Kordala T. 2004. Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe na Mazowszu północnym. Problemy przeszłości Mazowsza i Podlasia. Archeologia Mazowsza i Podlasia. Studia i Materiały 3, 223–239.
 • Łosiński W. 1972. Początki wczesnośredniowiecznego osadnictwa grodowego w dorzeczu dolnej Parsęty (VII–X/XI w.). Wrocław.
 • Łosiński W. 1991. Feldberg (ceramika). W: Słownik starożytności słowiańskich 8/1, 127–132.
 • Łosiński W. 1993. Groby typu Alt Kabelich w świetle badań przeprowadzonych na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym w Świelubiu pod Kołobrzegiem. Przegląd Archeologiczny 41, 17–34.
 • Łosiński W. 1996. Menkendorf. Typ ceramiki. W: Słownik starożytności słowiańskich 8/2, 435–439.
 • Malinowska-Łazarczyk H. 1982. Cmentarzysko średniowieczne w Cedyni I–II. Szczecin.
 • Łosiński W. 1985. Badania wykopaliskowe na cmentarzysku w Cedyni w latach 1976–1985. Materiały Zachodniopomorskie 31, 85–115.
 • Miśkiewicz M. 1982. Mazowsze płockie we wczesnym średniowieczu. Płock.
 • Porzeziński A. 2006. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe na stanowisku 2a w Cedyni, woj. zachodniopomorskie. Szczecin.
 • Porzeziński A. 2008. Wczesnośredniowieczne pochówki antywampiryczne na nekropolach w Cedyni (stan. 2 i 2a). W: A. Majewska (red.), Czary i czarownictwo na Pomorzu. Stargard, 11–38.
 • Porzeziński A. 2010. Cmentarzysko średniowieczne w Cedyni (stanowisko 2). Badania 1976–1985. Maszynopis w Dziale Archeologii MNS.
 • Porzeziński A. 2011. Wczesnośredniowieczne groby ciałopalne na cmentarzysku w Cedyni, stanowisko 2. Materiały Zachodniopomorskie 8, 123–163.
 • Porzeziński A. 2012. Osadnictwo ziemi cedyńskiej we wczesnym średniowieczu. Archeologiczne studium osadnicze. Chojna.
 • Porzeziński A. 2013. Wczesnośredniowieczne groby ciałopalne na cmentarzysku w Cedyni, stanowisko 2. Materiały Zachodniopomorskie 8/1, 123–163.
 • Rauhut L. 1971. Wczesnośredniowieczne cmentarzyska w obudowie kamiennej na Mazowszu i Podlasiu. Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne 1, 435–656.
 • Schmidt V. 1981. Slawische urnenlose Brandbestattungen in Flachgräbern aus dem Bezirk Neubrandenburg. Zeitschrift für Archäologie 15, 333–354.
 • Schmidt V. 1984. Untersuchungen auf dem slawischen birituellen Gräberfeld von Alt Käbelich, Kreis Strasburg. Bodendenkmalpflege in Mecklenburg 32, 337–346.
 • Schuldt E. 1956. Die Slawische Keramik in Mecklenburg, Berlin.
 • Schuldt E. 1964. Slawische Töpferei in Mecklenburg. Schwerin.
 • Wojtasik J. 1967. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne na wzgórzu „Młynówka’’ w Wolinie. Szczecin.
 • Zoll-Adamikowa H. 1975. Wczesnośredniowieczne cmentarzyska ciałopalne Słowian na terenie Polski I. Źródła. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
 • Zoll-Adamikowa H. 1979. Wczesnośredniowieczne cmentarzyska ciałopalne Słowian na terenie Polski II. Analiza. Wnioski. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0076-5236
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aa01d84d-d44c-4885-aecd-952cf66224a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.