PL EN


2014 | 9 | 86-108
Article title

The Place of Twitter in the Process of Political Com-munication

Content
Title variants
PL
Miejsce twittera w procesie komunikacji politycznej
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article discusses the issues connected with the role of the Twitter microblog in the process of political communication. The author makes an analysis of the models of the process of political communication, pointing at the strategic role of the media, while simultaneously trying to situate new forms of communication (via the Internet). In his deliberations, the author portrays the relations between traditional media and new media in the context of the process of political communication.
PL
Artykuł porusza tematykę związaną z rolą mikrobloga Twitter w procesie komunikacji politycznej. Autor dokonuje analizy schematów procesu komunikacji politycznej, wskazujących na strategiczną rolę środków masowego przekazu, próbując jednocześnie usytuować nowe formy komunikacji (za pośrednictwem przestrzeni internetowej). Autor w swoich rozważaniach ukazuje relacje łączące media tradycyjne i nowe media w kontekście procesu komunikacji politycznej.
Year
Issue
9
Pages
86-108
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Opolski pl. Mikołaja Kopernika 11a 45-040 Opole
References
 • Adamski A., Media w analogowym i cyfrowym świecie. Wpływ cyfrowej rewolucji na rekonfigurację komunikacji społecznej, Warszawa 2012.
 • Bielan A., Nowe media wymuszają w polityce zmianę generacyjną, “Nowe Media” 2013.
 • Brodzińska-Mirowska B., Internet w komunikowaniu politycznym [in:] Jeliński M. (ed.), Nowe media we współczesnym społeczeństwie, Toruń 2011.
 • Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2007.
 • Castells M., The Internet galaxy: reflections on the Internet, business and society [Polish Edition], Poznań 2003.
 • Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2006.
 • Dobek-Ostrowska B., Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem politycznym, Wrocław 2004.
 • Graś P., Sto czterdzieści ważnych znaków [in:] ”Nowe media” 2013, No. 3.
 • Lakomy M., Demokracja 2.0 Interakcja polityczna w nowych mediach, Kraków 2013.
 • Levinson P., Nowe nowe media, Kraków 2010.
 • Machnik B., Partyjne media? Analiza relacji na linii media-polityka, Racibórz 2013.
 • Maj P., Internet jako narzędzie walki w polskiej polityce [in:] Jeliński M. (ed.) Nowe media w systemie komunikowania: polityka, Toruń 2011.
 • McNair B., Introduction to Political Communication, London 2011.
 • Michalczyk S., Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, Katowice 2005.
 • Pisarek W., Słownik terminologii medialnej, Kraków 2006.
 • Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008.
 • Schulz W., Reconstructing Mediatization as an Analytical Concept,http://ejc.sagepub.com/content/19/1/87 , 11.02.2014.
 • Sosnowska J., Co jest ważniejsze – Internet czy telewizja? Najważniejsze wnioski z badania World Internet Project: Polska 2013,http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104530,14894700,Co_jest_wazniejsze___internet_czy_telewizja__Najwazniejsze.html , 11.02.2014.
 • Szumlewicz P., Egalitarna polityka w dobie Internetu [in:] Jonak Ł., Mazurek P., Olcoń M., Przybylska A. , Tarkowski A. , Zając J.M. (eds.), Re: polityka. Internet, a reforma instytucji demokratycznych: nadzieje, wyzwania, porażki, Warszawa 2006.
 • http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/twitter-i-pinterest-rekordowo-popularne-w-polsce-traci-instagram, 10.02.2014.
 • https://twitter.com/pawelgras/status/299902906730176512,10.02.2014.
 • https://twitter.com/premiertusk/status/299821750710042624,10.02.2014.
 • https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/szczyt-ue-w-brukseli-relacja-na-zywo.html,11.02.2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aa03127c-b963-4b98-8e96-073ed2e9c1be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.