Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 7 | 88-100

Article title

Rola społecznej odpowiedzialności biznesu w dobie globalizacji

Content

Title variants

EN
ROLE OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE PERIOD OF THE GLOBALIZATION

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility) jest współcześnie tematem wielu badań oraz analiz. Szczególnie istotną kwestią jest rola jaką spełnia CSR w zmieniających się warunkach gospodarczych oraz okresie ujednolicania rynku. Celem referatu jest zwrócenie uwagi na rolę społecznej odpowiedzialności biznesu w czasach postępującego procesu globalizacji. Struktura artykułu umożliwiła analizę funkcji CSR w wielu płaszczyznach.
EN
A nature of Corporate Social Responsibility is an object of many examinations and analyses. A particularly important issue is a role CSR in changing economic conditions in the period of standardizing the market. A purpose of the paper is paying attention to the role of CSR in a period of globalization. A structure of the paper allows of a plain analysis of CSR.

Contributors

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • Banaszkiewicz A., Makowska E., Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście wybranych aspektów kulturowych XXI stulecia, „Copernican Journal Finance &Accounting” 2012, vol. 1.
 • Bartkowiak P., Krzekiewicz K., Płkarz B., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako element budowania przewagi konkurencyjnej, http://books.google.pl/books?id=3oKsoy-hL8sC&pg=PA200&lpg=PA200&dq=csr+poprawia+konkurencyjno%C5%9B%C4%87&source=bl&ots=hyUuAcf75m&sig=HfnFGZsHRdGnKCcDKMxzhStl6xg&hl=pl&sa=X&ei=HV1QUoiiBYaPtAarl4CIAg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false, [3.10.2013].
 • Harvard Business Review Polska, Odpowiedzialne firmy wytwarzają więcej produktów, http://www.hbrp.pl/redakcja_poleca.php?id=791, [2.10.2013].
 • Hodorecka N., Stosowanie etycznych i ekologicznych rozwiązań w budowaniu strategii przedsiębiorstwa, [w:] Krzysztofek A., Zarządzanie i rozwój regionalny – wyzwania współczesności, ATW, Kraków 2013.
 • Kisil A., CSR w odniesieniu do środowiska przyrodniczego, http://blog-csr.ask-ak.com/ [2.10.2013].
 • Kłosiński K.A., Masłowski A., Globalizacja sektora usług w Polsce, PWE, Warszawa 2005.
 • Lewicka-Strzałecka A., Etyczne standardy firm i pracowników, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1999.
 • McGrew A.G., Lewis P., Global Politics: Globalization and the Nation-States, Polity Press, Cambridge 1992.
 • Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Raport odpowiedzialny biznes w Polce 2010. Dobre Praktyki, Forum Odpowiedzialności Biznesu.
 • Stefańska M., CSR a wartość przedsiębiorstwa, [w:] Pisz Z., Rojek-Nowosielskiej M. (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji. Polityczna poprawność czy obywatelska postawa?, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Sullivan O., Przywództwo w dobie CSR i PR, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce 2011.
 • Teneta Skwiercz D., CSR – Nowe spojrzenie na źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, http://books.google.pl/books?id=3oKsoy-hL8sC&pg=PA200&lpg=PA200&dq=csr+poprawia+konkurencyjno%C5%9B%C4%87&source=bl&ots=hyUuAcf75m&sig=HfnFGZsHRdGnKCcDKMxzhStl6xg&hl=pl&sa=X&ei=HV1QUoii-BYaPtAarl4CIAg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false, [3.10.2013].
 • Therborn G., Globalization. Dimensions. Historical Waves. Regional Effects Normative Governance, „International Sociology”, No 15/2.
 • Walczak D., Pozytywna psychologia, Materiały szkoleniowe, Toruń 2011.
 • Zboroń H., Dyskurs o społecznej odpowiedzialności ekonomistów (z kryzysem w tle), [w:] Pisz Z., Rojek-Nowosielska M. (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji. Polityczna poprawność czy obywatelska postawa?, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-9573

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-aa03e4a7-b6b8-47ee-8b6a-516281a53ae9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.