PL EN


2013 | 58 | 3 (350) | 31-41
Article title

Pozycja ustrojowa Najwyższej Izby Kontroli – nowelizacja ustawy o NIK z 2010 r.

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Position of the Supreme Audit Office – Amendments to the Act on the Supreme Audit Office of 2010
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Three years ago, amendments were introduced to the Act on the Supreme Audit Office that had been in force since 1994. The amendments were related, in the first place, to the audit proceedings and the status of NIK employees, but they also introduced modifications in the legal regulation comprised in chapters 1 and 2 of the Act, which influenced the position of NIK in the political system. Since, on one hand, the amendments emphasise the position of NIK as the supreme body of state auditing and, on the other hand, they change the scope of NIK’s subordination to the parliament. In her article, the author discusses the standing of NIK in the light of the currently binding law.
Year
Volume
58
Issue
Pages
31-41
Physical description
Dates
published
2013-06
Contributors
 • Naczelny Sąd Administracyjny
References
 • Sylwestrzak A. 2001. Kontrola administracji publicznej w III Rzeczypospolitej Polskiej, 194-198, 207-208. Gdańsk.
 • Sylwestrzak A. 2002. „Status prawny NIK w świetle Konstytucji RP i standardów Unii Europejskiej” Kontrola Państwowa 2 : 51-52.
 • Banaszak B. 2012. Konstytucja RP. Komentarz, 999. Warszawa.
 • Szawłowski R. 2004. Najwyższe państwowe organy kontroli II Rzeczypospolitej, Warszawa.
 • Sylwestrzak A. 1997. Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
 • Jarzęcka-Siwik E., T. Liszcz, M. Niezgódka-Medkova, W. Robaczyński. 2000. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, 13-20. Warszawa.
 • Garlicki L. 1999. „Narodziny i kształtowanie się państwowych organów kontroli w niepodległej Polsce”. Kontrola Państwowa 2.
 • Mazur J. 2002. „Stosowanie międzynarodowych standardów dotyczących statusu najwyższego organu kontroli w krajach Unii Europejskiej i w Polsce”. Kontrola Państwowa 2 : 56-76.
 • Jagielski J. 2006. Kontrola administracji publicznej, 113-115. Warszawa.
 • Jarzęcka-Siwik E., B. Skwarka. 2011. Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz, s. 45. Warszawa
 • M. Niezgódka-Medkova 1997. „Problemy dostosowywania istniejącego systemu źródeł prawa do wymogów nowej konstytucji”. Przegląd Legislacyjny 2 : 24-25.
 • Niezgódka-Medkova M. 1997. „Wpływ nowej konstytucji na regulację prawną dotyczącą NIK”. Kontrola Państwowa 5 : 14-25.
 • Wierczyński G. 2008. „Założenia do przyszłej regulacji zasad tworzenia i ogłaszania prawa”. Przegląd Sejmowy 5 :135.
 • Szepietowska B. 1999. „W sprawie zakresu kompetencji Komisji do spraw Kontroli Pań-stwowej”. Przegląd Sejmowy 1 : 30.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0452-5027
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aa109d5a-9fc1-4ce3-b627-9a0bc09a93c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.