PL EN


2013 | 16 | 4 | 617-631
Article title

Dobro odbiorcy w kodeksach etyczno-zawodowych psychologów: Głos w dyskusji

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Recipient's well-being in psychologists' ethical codes - A voice in debate
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Punktem wyjścia dla sformułowanych uwag w moim wystąpieniu jest artykuł Katarzyny Sikory, otwierający dyskusję na tematy etyczne związane z zawodem psychologa. Sam artykuł jest, w mojej ocenie, solidnym przedstawieniem tej problematyki na łamach kodeksów zarówno międzynarodowych, jak i krajowych. Moje uwagi na tym tle dotyczą sytuacji w Polsce. Charakteryzują ją jako daleko posuniętą dezintegrację polskich psychologów, spowodowaną słabością Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) oraz nieuwzględnianiem kulturowego zakotwiczenia większości oddziaływań stosowanych w pracy psychologów. Ta druga uwaga dotyczy zarówno nieuwzględniania kulturowej odmienności odbiorców, jak i kulturowego zakotwiczenia importowanych do kraju produktów.
EN
The point of departure for the remarks made in my text is Katarzyna Sikorska's paper, opening a debate on ethical issues involved in the profession of psychologist. The paper itself is, in my opinion, a solid presentation of these issues as they appear in international and Polish codes. Against this backdrop, my remarks concern the situation in Poland. They describe this situation as advanced disintegration of the community of Polish psychologists caused by the weakness of Polish Psychological Association (PTP) and by the failure to take into account the cultural rootedness of most treatments used in psychologists' work. The latter remark refers to the failure to take into account both the cultural identity of clients and the cultural rootedness of products imported into the country.
Year
Volume
16
Issue
4
Pages
617-631
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aa136644-f482-4641-b471-2b50680f45c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.