PL EN


2013 | 913 | 159-175
Article title

Szacowanie kosztu kapitału własnego na przykładzie polskiego sektora bankowego

Authors
Title variants
EN
Estimating the Cost of Equity – The Example of the Polish Banking Sector
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The concept of the cost of equity is one of the key issues of corporate financial management. However, numerous scientific studies as well as economic practice show that there is no single, universal technique for estimating the cost of equity. Moreover, even within a given technique there is often no consensus on how to determine its basic parameters. This article focuses on the most popular technique for estimating the cost of equity, i.e. the CAPM approach. Doubts and problems arising while estimating the cost of equity are analysed and then presented on the example of the banking sector companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the years 2001–2011.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Rynków Finansowych, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, zygulaa@uek.krakow.pl
References
 • Bruner R.F. i in. [1998], Best Practices in Estimating the Cost of Capital: Survey and Synthesis, „Financial Practice and Education”, t. 8, nr 1.
 • Bruner R.F. i in. [2008], Market Integration in Developed and Emerging Markets: Evidence from the CAPM, „Emerging Markets Review”, nr 9.
 • Byrka-Kita K. [2005], Wybrane problemy szacowania stopy zwrotu wolnej od ryzyka, Uniwersytet Szczeciński Zeszyty Naukowe nr 397, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 42, Szczecin.
 • Byrka-Kita K. [2011], Technika składania (build-up approach) jako alternatywna metoda szacowania kosztu kapitału, Uniwersytet Szczeciński Zeszyty Naukowe nr 629, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 21, Szczecin.
 • Copeland T., Koller T., Murrin J. [2000], Valuation, Measuring and Managing the Value of Companies, 3 ed., John Wiley & Sons, New York.
 • Cwynar A., Cwynar W. [2002], Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Damodaran A. [2002], Investment Valuation. Tools & Techniques for Determining the Value of Any Asset, 2 ed., John Wiley & Sons, New York.
 • Damodaran A. [2006], Damodaran on Valuation-Security Analysis for Investment and Corporate Finance, 2 ed., John Wiley & Sons, New York.
 • Damodaran A. [2007], Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, wyd. 2, Helion, Gliwice.
 • Damodaran A. [2011], Equity Risk Premiums (ERP). Determinants, Estimation and Implications – The 2011 Edition, http://ssrn.com/abstract=1769064.
 • Damodaran A. [2012], Estimating Country Risk Premiums, http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/data.html.
 • Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw [2007], red. W. Skoczylas, PWE, Warszawa.
 • Donadelli M., Prosperi L. [2012], The Equity Risk Premium: Empirical Evidence from Emerging Markets, CASMEF Working Paper Series, Working Paper nr 1, Rome.
 • Duliniec A. [2001], Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 • Fernández P. [2010], The Equity Premium in 150 Textbooks, IESE Business School, http://ssrn.com/abstract=1473225.
 • Foong S., Goh K. [2010], Measuring the Cost of Equity of Emerging Market Firms: the Case of Malaysia, „Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance”, t. 6, nr 1.
 • Graham J.R., Harvey C.R. [2001], The Theory and Practice of Corporate Finance: Evidence from the Field, „Journal of Financial Economics”, t. 60.
 • Jajuga K., Jajuga T. [2007], Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa,
 • Jerzmanowska M. [1999], Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, PWN, Warszawa,
 • Mongrut S. i in. [2010], Estimating the Cost of Equity in the Baltic Region, „Ekonomika”, t. 89, nr 3.
 • Pereiro L.E. [2006], The Practice of Investment Valuation in Emerging Markets: Evidence from Argentina, „Journal of Multinational Financial Management”, nr 16.
 • Stalmach R. [2005], Zarządzanie firmą w interesie akcjonariuszy, Difin, Warszawa.
 • Thiripalraju M., Acharya R. [2010], The Cost of Equity for Indian Banks: A CAPM Approach, http://www.utiicm.com/Research/PDFs/TheCostofEquity_sr9.pdf.
 • von Jenner M.H. [2008], Calculating the Cost of Equity in Emerging Markets, „The Finsia Journal of Applied Finance”, nr 4.
 • Welch I. [2008], The Consensus Estimate for the Equity Premium by Academic Financial Economists in December 2007, Brown University, http://ssrn.com/abstract=1084918.
 • Zarzecki D. [2008], Indeks ryzyka w wycenie przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 1, Szczecin.
 • Zarzecki D. [2010], Metoda składania i inne techniki szacowania kosztu kapitału własnego, Uniwersytet Szczeciński Zeszyty Naukowe nr 636, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 36, Szczecin.
 • Zarzecki D., Byrka-Kita K. [2005], Propozycja procedury szacowania kosztu kapitału własnego uwzględniającej specyfikę rynków wschodzących (część 1), „Biuletyn e-rachunkowość”, nr 1, http://e-rachunkowosc.pl/artykul.php?view=14.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aa14513d-7969-40e0-88d0-52a9b5d4bab8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.