PL EN


2014-2015 | 10-11 | 1: Prawo | 77-88
Article title

Religious symbol at schools as an expression of religious liberty

Authors
Title variants
PL
Symbole religijne w szkołach jako wyraz wolności religijnej
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł analizuje problematykę symboli religijnych jako wyrazu wolności religijnej w polskich szkołach. Zasadniczą podstawą dla wyciągniętych wniosków był wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 3 listopada 2009 r. Trybunał stwierdził, że obecność krzyża w szkołach włoskich stanowi pogwałcenie praw rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich przekonaniami. Autor artykułu odnosi się do poszczególnych kwestii w wyroku ETPC, analizując je w odniesieniu do obowiązującej w Polsce legislacji.
EN
The present article investigates the issue of religious symbols as an expression of the religious liberty at Polish schools. The essential condition for the conclusions drawn was the judgement of the European Court of Human Rights from November 3rd, 2009. The court stated that the presence of a crucifix at Italian schools is the violation of the parental right to educate their children according to their beliefs. The author of the article refers to the particular matters of the judgement of ECHR examining them with reference to current Polish legal regulations.
Contributors
  • Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim, bieleckim@wp.pl
References
  • Bielecki M.: Ewolucja wolności religijnej dziecka w latach 1989–2009, [in:] Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy – dyskusje – postulaty, red. D. Walencik, Katowice–Bielsko-Biała 2009.
  • Borecki P.: Państwo neutralne światopoglądowo – ujęcie komparatystyczne, “Studia z Prawa Wyznaniowego” 2006, No. 9, pp. 75-99.
  • Krakowski J.: Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2008.
  • Małajny R.: Neutralność a bezstronność światopoglądowa państwa, http://www.racjonalista.pl/
  • Mezglewski A., Misztal H., Stanisz P.: Prawo wyznaniowe, Warszawa 2006.
  • Twardy D.: Stanowisko Episkopatu Polski wobec neutralności światopoglądowej państwa w toku prac nad konstytucją z 2 kwietnia 1997 r., “Studia z Prawa Wyznaniowego” 2009, No.12, pp. 293-310.
  • Warchałowski K.: Prawo do wolności myśli sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Lublin 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aa1d1fb1-e4bf-45ec-9dce-098cde1bf436
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.