PL EN


2017 | 489 | 300-312
Article title

Płynny kurs walutowy jako automatyczny stabilizator koniunktury na przykładzie polskiej gospodarki

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W teorii ekonomii oraz w dyskusji publicystycznej pojawia się pogląd, że wahania kursu walutowego działają jak automatyczny amortyzator koniunktury, tj. że ożywieniu/ spowolnieniu wzrostu gospodarczego towarzyszy zwykle umocnienie/osłabienie kursu walutowego, co zgodnie z teorią powinno oddziaływać stabilizująco na wahania cykliczne. Celem artykułu jest ocena działania tego mechanizmu w warunkach polskich. W artykule przeprowadzona zostanie analiza korelacji zmian kursu EUR/PLN z dynamiką wzrostu PKB i produkcji przemysłowej. Autor wykorzystał w tym celu prostą metodę pomiaru opartą na współczynniku korelacji liniowej Pearsona. Analiza wykazała, że istnieje zależność pomiędzy zmiennością kursu złotego i kształtowaniem się koniunktury gospodarczej, jednak związek ten nie jest silny.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aa345af7-c29c-4912-a746-c0b7b1532f0d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.