PL EN


2017 | 9(45) | 3 | 105-117
Article title

Kryzys idei państwa

Title variants
EN
A crisis of the idea of the state
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zawarto zarys koncepcji państwa społecznego, opartą na personalizmie politycznym, którego tezy wyprowadzone są z uwarunkowań historycznych, kulturowych i religijnych Polski, mających silne związki z klasyczną, europejską myślą filozoficzną w kształtowaniu wyobrażeń intelektualnych na temat polityki.
EN
The article contains an outline of the concept of the social state, based on political personalism. Its theses are derived from historical, cultural and religious conditions of Poland, which have strong links with classical European philosophical thought in shaping intellectual ideas about politics.
Year
Volume
Issue
3
Pages
105-117
Physical description
Contributors
  • Katedra Samorządu Terytorialnego i Polityki Lokalnej w Instytucie Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wojcikst@kul.lublin.pl
References
  • Barton R.M., Crisis Management, Oxford 1993.
  • Berger P.L., Etyka kapitalizmu, Kraków: Signum 1994.
  • Dobry i sprawny rząd, red. K.M. Ujazdowski, Warszawa: Grupa Windsor 1997.
  • Grzegorczyk A., Kościańczuk A., Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych, w: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, red. K. Kubiak, Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji 2012.
  • Nogal A.M., Ponad prawem narodowym. Konstytucyjne idee Europy, Warszawa: ISP PAN 2009.
  • Włodarczyk E., Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, w: Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych. Z teorii i praktyki pracy socjalnej, red. E. Włodarczyk, I. Cytlak, Poznań: Wydawnictwo UAM 2011.
  • Wróblewski R., Zarys teorii kryzysu, zagadnienia prewencji i zarządzania kryzysami, Warszawa: Wydawnictwo AON 1996.
  • Zdyb M., Kryzys gospodarczy czy kryzys zaufania do państwa i prawa, w: Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, red. J. Supernat, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aa3a0caa-deda-4640-8a03-a697141c53ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.