PL EN


2012 | 4(40) | 3 | 11-32
Article title

Kampania wyborcza – uwagi politologa o genezie idei

Authors
Title variants
EN
The Electoral Campaign – a Political Scientist’s Remarks on the Roots of the Idea
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper presents an analysis of how the concept and the practice of electoral campaign has developed throughout the ages; since the times of the Athenian democracy until the contemporary democratic or authoritarian state. In his analytical study, the author focuses on the Athenian democracy, the Roman Republic, the Polish Nobility state and the contemporary representative democracy of the United States of America. The author makes a distinction between the election and the electoral campaign and specifies the factors that underlie the distinction. The election was well-known in the Classical and the Modern-Time periods, whereas the phenomenon of electoral campaign comes into view no sooner that the modern times, with the growth of mass political parties and mass press journalism. The text also specifies what the political (systemic) criteria must be met for the electoral campaign to take place. The difference between the propaganda-based political campaign and the electoral campaign is described and the latter concept is defined.
Year
Volume
Issue
3
Pages
11-32
Physical description
Contributors
author
References
 • Aischines: Mowy, Warszawa: Prószyński i Ska 2004.
 • Antoszewski A., Herbut R.: Systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa: PWN 2006.
 • Arendt H.: Polityka jako obietnica, Warszawa: Prószyński i Ska 2005.
 • Ash T.G.: Polska rewolucja. Solidarność 1980-1981, Warszawa: Res Publica 1990.
 • Bankowicz M.: Demokracja. Zasady, procedury, instytucje, Kraków: Wydawnictwo UJ 2006.
 • Beard Ch. i M.: Rozwój cywilizacji amerykańskiej, t. I: Era rolnicza, Warszawa: PWN 1961.
 • Cyceron K.T.: Mały poradnik wyborczy, „Meander” 1965, nr 9.
 • Dahl R.: Demokracja i jej krytycy, Warszawa–Kraków: Znak i Fundacja im. S. Batorego 1995.
 • Dahl R.: Polyarchy. Participation and Opposition, New Haven–London: Yale University Press 1971.
 • Dahl R., Stinebrickner B.: Współczesna analiza polityczna, Warszawa: Scholar 2007.
 • Demostenes: Wybór mów, oprac. R. Turasiewicz, Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum 1991.
 • Dębiński A., Misztal-Konecka J., Wójcik M.: Prawo rzymskie publiczne, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck 2010.
 • Ehrenberg V.: Polis Und Imperium. Beiträge zur Alten Geschichte, Zürich–Stutgart: Artemis Verlag 1965.
 • Eseje polityczne federalistów, wstęp i wybór F. Quinn, Kraków–Warszawa: Znak 1999.
 • Finley M.I.: Polityka w świecie starożytnym, Kraków: Znak i Fundacja im. S. Batorego 2000.
 • Gorgiasz: Pochwała Heleny, „Przegląd Humanistyczny” 1984, nr 3.
 • Halecki O.: Historia Polski, Londyn: Veritas 1958.
 • Hansen M.H.: Demokracja ateńska w czasach Demostenesa. Struktura, zasady i ideologia, Warszawa: DiG 1999.
 • Holzer J.: Solidarność 1980-1981. Geneza i historia, Warszawa: Agencja Omnipress 1990.
 • Jaczynowska M.: Dzieje Imperium Romanum, Warszawa: PWN 1995.
 • Jellinek G.: Ogólna nauka o państwie, t. I-II, Warszawa: Księgarnia F. Hoesicka 1921-1924.
 • Kapsa I.: Partie trzecie w systemie partyjnym Wielkiej Brytanii na przykładzie Liberalnych Demokratów, [w:] T. Godlewski, M. Jastrzębski, I. Kapsa, D. Karnowska, A. Lipiński, Współczesne partie polityczne. Wybrane problemy, Toruń: Adam Marszałek 2009.
 • Konopczyński W.: Liberum veto. Studium porównawczo-historyczne, Kraków: Universitas 2002.
 • Korolko M.: Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa: Wiedza Powszechna 1996.
 • Korpanty J.: Studia nad łacińską terminologią polityczno-socjalną okresu republiki rzymskiej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Ossolineum 1976.
 • Król E.: Propaganda i indoktrynacja narodowego socjalizmu w Niemczech 1919-1945. Studium organizacji, treści, metod i technik masowego oddziaływania, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm i SNP PAN 1999.
 • Lengauer W.: Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego, Warszawa: DiG 1999.
 • Linderski J.: Rzymskie zgromadzenia wyborcze od Sulli do Cezara, Wrocław–Warszawa
 • –Kraków: Ossolineum 1966.
 • Linder W.: Demokracja szwajcarska. Rozwiązywanie konfliktów w społeczeństwie wielokulturowym, Rzeszów: Wydawnictwo WSP 1996.
 • Łojek J.: Studia nad prasą i opinią publiczną w Królestwie Polskim 1815-1830, Warszawa: PWN, 1966.
 • Machiavelli N.: Książę, oprac. K. Grzybowski, Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum 1969.
 • Maciejewski M.: Od piwiarnianego klubu do organizacji wywrotowej. Nazizm w latach 1919-1924, Toruń: Adam Marszałek 2005.
 • Marrou H.-I.: Historia wychowania w starożytności, Warszawa: PIW 1969.
 • Merton R.K., Lazarsfeld P.: Studia nad propagandą radiową i filmową, [w:] R.K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa: PWN 1982.
 • Nieć M.: Komunikowanie polityczne w społeczeństwie przedmasowym, Warszawa: Wolters Kluwer 2011.
 • Nieć M.: O tzw. autorytaryzmie demokracji attyckiej, „Przegląd Prawa i Administracji” 2009.
 • Nieć M.: Rozważania o pojęciu polityki w kręgu kultury attyckiej. Studium z historii polityki i myśli politycznej, Wrocław– Kraków: Księgarnia Akademicka 2006.
 • Nieć M.: Trzy projekty demokracji w Attyce. Próba rekonstrukcji, [w:] Czas a trwanie idei politycznych i prawnych, red. K. Chojnicka, A. Citkowska-Kimla, W. Kozub-Ciembroniewicz, Warszawa: Wolters Kluwer 2008.
 • Nieć M.: Wspólnota, jednostka i wolność w myśli politycznej starożytnej Grecji (nurt demokratyczny), [w:] Idea wolności w ujęciu historycznym i prawnym. Wybrane zagadnienia, red. E. Kozerska, P. Sadowski A. Szymański, Toruń: Adam Marszałek 2010.
 • Ochmann-Staniszewska S., Staniszewski Z.: Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna –praktyka, Wrocław: Wydawnictwo UWr. 2000.
 • Olszewski H.: Sejm w dawnej Rzeczypospolitej. Ustrój i idee, t. I-II, Poznań: UAM 2002.
 • Platon: Państwo, Warszawa: Akme 1990.
 • Platon: Prawa, Warszawa: Wydawnictwo Alfa 1997.
 • Reale G.: Historia filozofii starożytnej, t. II: Platon i Arystoteles, Lublin: KUL 2005.
 • Ryszka F.: Państwo stanu wyjątkowego. Rzecz o systemie państwa i prawa Trzeciej Rzeszy, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Ossolineum 1985.
 • Sartori G.: Teoria demokracji, Warszawa: PWN 1995.
 • Schmitt C.: Teologia polityczna i inne pisma, Kraków–Warszawa: Znak i Fundacja im. S. Batorego 2000.
 • Schumpeter J.: Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa: PWN 1995.
 • Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. I, Warszawa: PWN 1990.
 • Słownik wyrazów bliskoznacznych, red. S. Skorupka, Warszawa: Wiedza Powszechna 1985.
 • Sobolewski M.: Partie i systemy partyjne świata kapitalistycznego, Warszawa: PWN, 1977.
 • Sofiści greccy, Warszawa: Wydawnictwo J. Mortkowicza [b.r.w.].
 • Sucheni-Grabowska A.: Sejm w latach 1540-1586, [w:] Historia sejmu polskiego, t. I: Do Schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej, red. J. Michalski, Warszawa: PWN 1984.
 • Świderski B.: Gdańsk i Ateny. O demokracji bezpośredniej w Polsce, Warszawa: IFiS PAN 1996.
 • Uruszczak W.: Sejm walny koronny w latach 1506-1540, Warszawa: PWN 1980.
 • Weber M.: Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa: PWN 2002.
 • Weber M.: Polityk jako zawód i powołanie, Warszawa, Kraków: Znak i Fundacja im. S. Batorego 1998.
 • Wiktor J.: Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Warszawa: PWN 2001.
 • Witkowski S.: Państwo greckie. Historia ustroju państw greckich i obraz ustroju Aten i Sparty, Warszawa: KWPA 1938.
 • Wyczański A.: Polska Rzeczą Pospolitą szlachecką, Warszawa: PWN 1991.
 • Żukowski A.: Systemy wyborcze, Olsztyn: Wydawnictwo WSP 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aa3af1eb-5706-4b07-baaa-7b8dbe9d990f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.