PL EN


Journal
2009 | Świat i Słowo 2009, nr 1 (12) | 151-160
Article title

Tolerancja z punktu widzenia filozofii realistycznej

Authors
Title variants
EN
Tolerance from the Point of View of Realistic Philosophy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
In the present culture we have many various notions of tolerance. In the colloquial speech it is very elastic and ambiguous term, because of the difficulties in estabilishing one, universally valid definition of this word. It is an important question whether we can establish a universal notion of this word – which takes into consideration the man as the person? Such universal approach to the problem of tolerance is possible – basing on the realistic theory of the human person. This theory is based on universal relation to every man, determined by his own accidentalness, potentiality and transcendence. According to this theory the personal life – the life of every man qualifies the same set of factors- inclinations: the cognition, love, the freedom (and the responsibility), the subjectivity in law, the vital sovereignty and the religious dignity. In accordance with this theory, only such idea of tolerance is adequate, which make possible integral personal development of every man. However every other conception, which destroys this universal deposit of personal life consequently deserves the negative assessment.
Keywords
Contributors
References
 • A. Habrat, Prawo i moralność jako wyznaczniki granic tolerancji, [w]: Europejskie modele tolerancji, red. A. L. Zachariasz, S. Symotiuk, Rzeszów 2001.
 • P. Jaroszyński, Etyka dobra czy etyka tolerancji?, [w]: W nowogródzkiej stronie, Warszawa 2004.
 • P. Jaroszyński, TOLERANCJA, [w]: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. A. Maryniarczyk, t. 9.
 • Cz. Bartnik, Tolerancja w światopoglądzie, [w]: Z zagadnień światopoglądu chrześcijańskiego, red. M. Rusecki, Lublin 1989, s. 211-225.
 • J. Pieńkoś, Refleksje o tolerancji, [w]: Tolerancja, red. M. Szyszkowska, T. Kozłowski, Warszawa 2003.
 • W. Hryniewicz, Czy tolerancja jest cnotą?, „Roczniki Teologiczne” 1996, t. XLIII, zeszyt 2.
 • J. Sochoń, Słownik pojęć zmistyfikowanych, Białystok 1996.
 • Tolerancja i nietolerancja, red. R. Borkowski, Kraków 2002.
 • L. Żak-Łapinska, Problem tolerancji, Warszawa 1991.
 • P. Tarasiewicz, Filozofia kultury polskiej w ujęciu Mieczysława A. Krąpca OP, [w]: „Człowiek w Kulturze” 19 (2007).
 • M. A. Krąpiec, Ludzka wolność i jej granice, Lublin 2004.
 • B. Kiereś, Wychowanie a tolerancja, Lublin 2002 (maszynopis).
 • K. Chałas, Wychowanie ku wartościom, t. 1, Kielce 2003.
 • M. A. Krąpiec, Ludzka wolność i jej granice, Lublin 2004, s. 207.
 • A. L. Zachariasz, Tolerancja a nietolerancja: granice zasadności i konsekwencje praktyczne, [w]: Europejskie modele tolerancji, red. A. L. Zachariasz, S. Symotiuk, Rzeszów 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-3317
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aa3c3d09-840c-49bb-9430-60c0c8f1f229
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.