PL EN


2011 | 8 | 350-368 (9)
Article title

ŚRODKOWOEUROPEJSKI PAT? WĘGRY W POLITYCE ZAGRANICZNEJ REPUBLIKI SŁOWACKIEJ (1998–2006)

Content
Title variants
EN
A CENTRAL EUROPEAN PACT? HUNGARY IN THE SLOVAK REPUBLIC’S FOREIGN POLICY (1998–2006)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Keywords
Year
Issue
8
Pages
350-368 (9)
Physical description
Contributors
  • Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski
References
  • Čurda J., Zatlkaj P. 2003, Cesta Slovenska do NATO. Niektoré aspekty integračného úsilia Slovenska v rokoch 1993–2002, Bratislava.Dzurinda M., 2002, Ręka Pana Boga, „Gazeta Wyborcza”, 12 XI 2002, nr 265.Grabiński T., 2002, Dobrze Węgrem być, „Gazeta Wyborcza”, 29 I 2002, nr 24.International Court of Justice, 1997, Case concerning Gabčikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia). Press release 1997/10.Krivý V., 1999, Výsledky volieb v rokoch 1998 a 1999 [w:] Slovensko 1998/1999. Suhrnna sprava o stave spoločnosti, red. M. Kollar, G. Mesežnikov, Bratislava.Kuźniar R. (red.), 1999, Rocznik strategiczny 1998/1999. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski, Warszawa.Kuźniar R. (red.), 2000, Rocznik strategiczny 1999/2000. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski, Warszawa.Kuźniar R. (red.), 2002, Rocznik strategiczny 2001/2002. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski, Warszawa.Kuźniar R. (red.), 2004, Rocznik strategiczny 2003/2004. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski, Warszawa.Kuźniar R. (red.), 2005, Rocznik strategiczny 2004/2005. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski, Warszawa.Mesežnikov G., 1999, Vnútropolitický vývoj a systém politických strán [w:] Slovensko 1998/1999. Suhrnna sprava o stave spoločnosti, red. M. Kollar, G. Mesežnikov, Bratislava.Morvay P., 2002, Połączenie na Kartę, „Gazeta Wyborcza”, 31 I 2002, nr 26.Olszański T., 2002, Węgrzy wokół Węgrów, „Polityka”, 16 III 2002, nr 11.Pawlicki J., 2008, Słowacja i Węgry: bitwa o św. Stefana, „Gazeta Wyborcza”, 20 V 2008, nr 117.Sobolewska-Myślik K., 2004, Respektowanie praw człowieka na Słowacji w okresie rządów Władimira Mečiara [w:] Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 4, red. A. An-drusiewicz, Rzeszów.Strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Węgierskiej, http://www. mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/84893CF5-E867-4DEF-BA59-1C70DDE5A91F/0/Statusz_ SLO.pdf, Zákon o Maďaroch žijúcich v susedných štátoch 62/2001 [12 III 2010].Šutaj Š., Mosný P., Olejník M., 2002, Prezidentskè dekrèty Edvarda Beneša v povoj-novom Slovensku, Bratislava.Ústava Slovenskej republiki 1992.Zákon Národnej rady Slovenskej republiki o používaní jazykov národnostných menšín, Z.z. 1999, č. 184.Zákon Národnej rady Slovenskej republiki o štátnom jazyku Slovenskej republiky, Z.z. 2009, č. 318.Zmluva o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou, Z.z. 1997, č. 115.Żarna K., 2008, Główne kierunki polityki zagranicznej Republiki Słowackiej rządu Mikulaša Dzurindy w latach 1998–2002, „Bielsko-Bialskie Studia Europejskie”, nr 2.Żarna K., 2009a, Mecziaryzm. Łamanie praw człowieka na Słowacji w latach 1994–1998 [w:] Wokół współczesnych problemów ochrony praw człowieka, red. W. Wa-cławczyk, Warszawa.Żarna K., 2009b, Słowacja na drodze do Unii Europejskiej, „Polityka i Społeczeństwo”, nr 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-96390
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aa444893-9724-49e9-8d57-1c974c610310
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.