PL EN


2019 | 3(63) | 279–296
Article title

Ocena zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie udostępniania pytań z egzaminów lekarskich

Content
Title variants
EN
Assessment of constitutionality of the provisions of the Act on the Professions of Doctors and Dentists with regard to disclosing questions from medical exams
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
W stanowisku do Trybunału Konstytucyjnego Sejm wniósł o uznanie przepisów ustawy, które normują zasady udostępniania pytań z Lekarskiego Egzaminu Końcowego, Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego oraz Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, za niezgodne z Konstytucją. Będąca autorem wniosku Naczelna Rada Lekarska stwierdziła, że pytania egzaminacyjne z przywołanych egzaminów stanowią informację publiczną, do której dostęp gwarantowany jest konstytucyjnie. W stanowisku podzielono tę konstatację i argumentację NRL, stwierdzając, że zaskarżone przepisy nie spełniają warunków zasadności ograniczenia dla ochrony porządku publicznego czy praw innych osób.
Year
Volume
Pages
279–296
Physical description
Contributors
  • Doktor nauk prawnych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, ekspert ds. legislacji BAS; kamias@kul.pl ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1898-8980
References
  • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
  • Bernaczyk M., Prawo do informacji publicznej w Polsce i na świecie, Warszawa 2014.
  • Garlicki L., Komentarz do art. 191 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. V, red. L. Garlicki, Warszawa 2007.
  • Preiss W. [w:] Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, red. E. Zielińska, Warszawa 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aa5167c9-501c-4fc0-bc5e-51dae4a66fb3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.