PL EN


2019 | 4 | 118-121
Article title

W sprawie rozwiązywania niektórych problemów związanych z niepełnosprawnością.

Content
Title variants
EN
On solving some problems related to disability.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na wstępie zdefiniowano istotę niepełnosprawności, przedstawiono trzy stopnie niepełnosprawności. Zanalizowano uwarunkowania prawne osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, wynikające z nich uprawnienia i ulgi w szerokim zakresie
EN
The essence of disability is defined, three levels of disability are presented at the beginning. The legal conditions of people with a significant degree of disability, the resulting rights and reliefs in a wide range are analyzed.
Year
Issue
4
Pages
118-121
Physical description
Dates
published
2019-09-28
Contributors
 • Zakład Profilaktyki Lekarskiej Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu
 • Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, ndrzejkierzek@wp.pl
author
 • Zakład Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego
References
 • 1. Bilski D. Orzecznictwo lekarskie na potrzeby ubezpieczeń społecznych realizowane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W: Golinowska S, red. Instytucjonalne, zdrowotne i społeczne determinanty niepełnosprawności. Warszawa: IPiSS; 2012.
 • 2. Hryniewicz J. O sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce. Orzecznictwo Lekarskie 2005; 2: 279–286.
 • 3. Wilmowska A, Bilski D, Kwołek A, i wsp. Orzecznictwo lekarskie i rehabilitacja w zabezpieczeniu społecznym: zabezpieczenie społeczne w Polsce. W: Uścińska G, red. Warszawa: IPiSS: 2008.
 • 4. Dz.U. z 1997 r. nr 123, poz. 776 ze zm.
 • 5. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.
 • 6. Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.
 • 7. Dz.U. z 2018 r. poz. 1076.
 • 8. Dz.U. z 2018 r. poz. 432.
 • 9. Dz. U. z 2018 r. poz. 932.
 • 10. Jakubowski S. Stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnej aktywności w społeczeństwie. W: Gorajewska D, red. Społeczeństwo równych szans. Tendencje i kierunki zmian. Część I. Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji; 2005.
 • 11. Kotuła J. Możliwości opieki stomatologicznej nad dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. 2019 (art. przyjęty do druku w materiałach pokonferencyjnych, UZ 2019).
 • 12. Wilmowska A, Kaplińska G, Sławińska B, i wsp. Orzecznictwo lekarskie w pracowniczym ubezpieczeniu rentowym. W: Golinowska S, red. Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych w Polsce i w innych krajach. Warszawa: MPiPS, CASE; 2001.
 • 13. International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (1980), WHO, Geneve. Dostępny na URL: http://apps.who. int/iris/bitstream/handle/10665/41003/9241541261_eng.pdf;jsessionid= CB9210FA315563C68DFABEA149EC5263?sequence=1 [cyt. 30.07.2019].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-4212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aa533517-fe22-4784-9403-8f4c56e22d8b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.