PL EN


2017 | 465 | 40-50
Article title

Miasta i obszary słabo zurbanizowane a procesy konwergencji gospodarczej w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Istotnym wyzwaniem dla dalszej integracji gospodarczej Unii Europejskiej jest ograniczenie dysproporcji w poziomie wzrostu gospodarczego. W wielu rozwiniętych krajach rosną one relatywnie szybko, szczególnie w wymiarze regiony miejskie vs. obszary słabo zurbanizowane. Tymczasem wyniki wybranych badań wskazują, że w przypadku niektórych gospodarek UE (tzw. starej Unii) dysproporcje w tym ujęciu zmniejszają się. Celem analiz było określenie, który z wymienionych wzorców rozwoju regionalnego przeważa w polskiej gospodarce. Na podstawie kształtowania się PKB per capita w latach 2000-2013 dla trzech typów regionów, na poziomie NUTS 3 (duże miasta, regiony funkcjonalne dużych miast, obszary słabo zurbanizowane), określono, czy zachodził między nimi proces konwergencji.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aa53fd12-b084-4a66-85e9-602b8e85f718
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.