PL EN


2016 | 22 | 121-133
Article title

Cechy słowotwórcze czasowników oznaczających zmianę pozycji ciała względem osi ciała

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Word-formational features of verbs denoting change of position with respect to the axis of the body
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents word-derivational features of verbs which co-occur with się and denote a change in the position of the body with respect to its vertical axis. The analysis shows how differences in the morphological structure of these verbs influence the manner in which the change of the position of the body proceeds. Moreover, the paper shows which elements of the meanings of verbs are carried by prefixes with which these verbs combine. The article also shows which of the morphological forms of the analysed verbs are primary, and what derivational relations hold between them and their derivatives.
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
References
 • Bojar B., 1979, Opis semantyczny czasowników ruchu oraz pojęć związanych z ruchem, Warszawa.
 • Grzegorczykowa R., 1984, Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe, Warszawa.
 • Janowska A., 1999, Funkcje przestrzenne przedrostków czasownikowych w polszczyźnie, Katowice.
 • Laskowski R., 1999, Kategorie morfologiczne języka polskiego – charakterystyka funkcjonalna, [w:] R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, t. 1, Warszawa, s. 151–224.
 • Przybylska R., 2006, Schematy wyobrażeniowe a semantyka polskich prefiksów czasownikowych do-, od-, prze-, roz-, u-, Kraków.
 • SEBr: A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1927.
 • Striekałowa Z., 1962, Budowa słowotwórcza czasowników ruchu we współczesnym języku polskim, „Poradnik Językowy” nr 1, s. 205–235.
 • Śmiech W., 1986, Derywacja prefiksalna czasowników polskich, Wrocław.
 • USJP: S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003 [CD-ROM].
 • Wiland B., 2012, Prefix Stacking, Syncretism and the Syntactic Hierarchy, [w:] M. Zikova, M. Docekal (red.), Slavic Languages in Formal Grammar, Frankfurt am Main, s. 307–324.
 • Wróbel H., 1999, Czasownik, [w:] R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, t. 2, Warszawa, s. 536–582.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aa5619a5-8501-43eb-9a99-00c7349324f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.