PL EN


2017 | 494 | 234-254
Article title

Metodyczne podejście do konieczności ustanawiania stref ochronnych ujęć wód podziemnych na przykładzie ujęcia w Starym Sączu

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Autorzy przedstawili metodyczne podejście do konieczności ustanowienia strefy ochronnej na przykładzie ujęcia wód podziemnych w Starym Sączu. Analiza obejmowała m.in. uwarunkowania hydrogeologiczne z wykorzystaniem metody elementów analitycznych (Analytic Element Method) oraz sozologiczne na obszarze zasobowym ujęcia. Ponadto wykonano ocenę podatności warstwy wodonośnej na zanieczyszczenie, z uwzględnieniem czasu przesączania pionowego oraz z wykorzystaniem metody DRASTIC. Na podstawie uzyskanych wyników zaproponowano zasięg strefy ochrony pośredniej ujęcia. Porównano możliwe ograniczenia w użytkowaniu terenu wynikające z ustanowienia strefy z obowiązującymi ograniczeniami, będącymi następstwem przepisów odrębnych oraz przyjętych planów działań. W pracy dokonano również oceny planowanego efektu ekologicznego działań ochronnych.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aa56880a-3137-40a7-9f4b-50c08c402e80
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.